Tors innlegg til Oslo Venstres årsmøte 2016

Kjære årsmøte,


2015 var et spennende år for Oslo Unge Venstre, vi har flere medlemmer enn noen gang før, vi er større, sterkere, flere og vi vant skolevalget med tidenes beste resultat i Oslo.


Likevel har jeg bare fem minutter, så jeg skal starte med en gang. For fortiden er interessant nok å snakke om, men fremtiden er der alle mulighetene ligger. For en av de største feilstegene vi kan gjøre er å holde fast i fortiden på grunn av en usikker fremtid.


Jeg skal berøre to tema. Jeg skal snakke om innovasjon og flyktninger.


Selv om det virker som om verden går bakover når Donald Trump kan bli president i USA, Storbritannia kan gå ut av EU og det blir kjøttfri mandag i rådhuskantina, så blir verden et bedre og bedre sted.


Menneskers altgjennomtrengende skaperkraft gir oss nye ideer, teknologi og vitenskap som vi før kunne bare drømme om.


Som alle her helt sikkert har fått med seg, var «delingsøkonomi» et av fjorårets nyord. Vi er ikke lenger avhengige av store konsern eller kjeder for å få det vi er ute etter.


Men «delingsøkonomien» utfordrer oss likevel. Som freelancer og gründer i dag har du ikke de samme rettighetene som en vanlig ansatt har, selv om du må betale skatt.


Årsmøte, hvis de som skal sikre fremtiden vår ikke er sikre, hvordan kan vi da være sikre på at vi er sikre?


Vi bør glede oss over at gamle strukturer mister fotfeste, og at nye, smartere løsninger tar over. Selv om noen mister jobben på veien. Vi er glade for at vi lot bilen ta over for hest og kjerre. Nå må vi la Uber ta over for Oslo taxi, på de områdene det går. Vi må si at det er greit at du ikke vil ha en ni til fire-jobb, og heller jobbe ræva av deg for ideen, produktet eller løsningen du tror på. Og så skal politikerne legge til rette for at det er greit, ved å lage gode systemer for pensjon, sykelønn og trygd.


Årsmøte, det spennende tiden, den ligger foran oss! Det forsvinner ikke en mulighet for hver bedrift som startes opp, det skapes to nye.


Fremtiden er fantastisk. Vi må godta endringene som kommer, og omstille oss. Derfor må vi endre velferdsordningene og godta noen reguleringsendringer.


Jeg vil også snakke litt om nåtidens store sak. Flyktningetilstrømmingen til Europa ødelegger oss ikke. Den gjør at vi kan ødelegge oss selv. Hvis vi lar frykten ødelegge framkjempede bragder som Schengen, fellesmarkedet og rettsstaten, da går vi en usikker fremtid i møte.


Men som vi alle kjenner på, er de ikke så lett å være liberaler når Regjeringens forslag til innstramming går løs på ukrenkelige rettsprinsipper og barnekonvensjonen. Regjeringen foreslår å gi barn midlertidig oppholdstillatelse inntil de er atten. Barn skal altså ikke være sikre på at de vennene, relasjonene og tilknytningene de får seg, skal få fortsette når de fyller atten. Det er helt sjukt at det i dag finnes et flertall på Stortinget for å ødelegge livet og den psykiske helsa til barn som kommer med noen av de verste historiene i verden. Disse bør tas vare på og hjelpes med alt vi har, ikke bli kasteballer i et råtne, bilaterale asylsystem.


Kjære årsmøte, vi lever i interessante tider. Det er vi som skriver historien. La oss derfor ikke skremme, av tapte jobber, mennesker som kommer med håp om noe bedre, og kjøttfri mandag. La oss omfavne det, så blir verden et enda mer fantastisk sted!


Takk,


Tor Frøytvedt Dahl, Leder, Oslo Unge Venstre, @meteotor