Tors tale til Venstres Landsmøte

Vyrde landsmøte,


Menneskene som ikke får oppmerksomhet er ofte de som fortjener mest oppmerksomhet.


Menneskene som ofte forsvinner i store maktkamper, er dem det virkelig bør kjempes for.


Dette er blant kjerneverdiene i liberalismen. At religion, etnisitet, utdanning og funksjonsevne og annen bakgrunn er irrelevant for ditt menneskeverd.


Menneskeverdet ligger der som et premiss for liberalismen, og liberalismen og menneskeverdet forkynner menneskets fremtidsmuligheter som alfa omega for frie mennesker.


Derfor, landsmøte, skal ikke Venstre være partiet for forskjellige særinteresser for bønder, byborgere, akademikere eller industriarbeidere.


For bønder, byborgere, akademikere og industriarbeidere får allerede nok oppmerksomhet, for landsmøte, dem vi må kjempe for er de som sitter nederst ved bordet, de som sliter med sykdommer verre enn forkjølelse, enten de er i en flyktningeleir i Somalia eller i et politisk fengsel i Tibet. Vi må handle før det er for sent å angre.


Menneskene som ofte forsvinner i store maktkamper, er dem det virkelig bør kjempes for.


Og husk at livet er skjønt, og håpet, det er lysegrønt.