Uhyggelig fra Trondheim LOs leder

Leserinnlegg på trykk i Adressa 23. juli 2015:


Sammen med ledere av en rekke LO-forbund, har Trondheim LOs leder, Jon Peder Denstad, signert et pro-russisk opprop mot det de kaller demonisering av landet. Dette er uhyggelig gitt Russlands nylige kurs under Vladmir Putin.


En massiv russisk opprustning, annekteringen av Krim og skyggeintervensjonen i Øst-Ukrania kan ikke bortforklares. Vladmir Putins regime har flere ganger bevist at de uten skrupler er kapable til trampe på sine nabolands suverenitet for å sikre sin egen geopolitiske maktposisjon.


Innbyggerne i de baltiske landene, Polen og Ukraina lever nå i frykt for Putins fremtidige militære påfunn. Norges posisjon må være solidaritet og støtte til de østeuropeiske statene. Som en konsekvens av dette har ikke norske myndigheter rom til å akseptere ytterligere trusler, opprustning eller ekspansjon fra Putins regime. Og slik bør det også være.


Historien har gang på gang vist oss at passivitet og myke ord dessverre ikke alltid gir freden vi alle søker. Vi skaper ikke et kontinent av frie, demokratiske stater om vi lar stormakter ruste opp og trampe på mindre stater. Om ikke Norge, Europa og NATO står opp for Øst-Europas frihet og setter en klar grense for Putin, hvem vil gjøre det da?


Det er derfor skremmende at LOs leder i Trondheim stiller seg apologetisk og støttende for et stadig mer aggressivt Russland. Jeg vil oppfordre resten av LO i Trondheim til å ta sterk avstand fra hans opprop. Om ikke som støtte til regjeringen - så i det minste av solidaritet og respekt for de østeuropeiske stater, som nå lever under frykt for Putins militærmaskineri.