Unge Venstre 110 år - to nye æresmedlemmer

27. januar 2019 feiret Unge Venstre sitt 110-årsjubileum. Norges sprekeste 110-åring har gjennom tidene kjempet for friheten til enkeltmennesket, med et særlig fokus på kommende generasjoner og de svakeste i samfunnet.


Under den kalde krigen kjempet Unge Venstre mot atomvåpen på norsk jord, mot statskirka og riksmål, for fri abort og brubygging til Øst-Europa. I dag står ungdomspartiet fast ved de samme prinsippene som lå til grunn: at klima og miljø har egenverdi, at mennesker skal stå fritt til å bestemme sin egen vei i livet uten en stor grad av statlig innblanding, og at verden tjener mest på samarbeid.


Tradisjon tro utnevner Unge Venstre æresmedlem ved hvert tiårsjubileum. Prisen som Unge Venstres æresmedlem deles ut til personer som har gjort en særlig innsats for Unge Venstre. I 2009 gikk prisen til Per Tore Woie, tidligere Unge Venstre-leder og statssekretær ved statsministerens kontor i årene 1997-2007. I 1999 gikk prisen til Odd Einar Dørum, også en tidligere Unge Venstre-leder og en profilert justisminister. Samtlige føyer seg til en rekke renommerte æresmedlemmer gjennom historien, blant annet Halfdan Hegtun, Helge Seip, Anette Thommessen, Hans Hammond Rossbach og Eva Kolstad.


I anledning 110-årsjubileumet har Unge Venstre valgt å dele ut prisen som æresmedlem til to personer som har gjort en ekstraordinær innsats for Unge Venstre. De har begge utført forskjellige roller for organisasjonen, og de har begge gått forskjellige veier i livet og i politikken.


Geir Olsen og Guro Fjellanger utnevnes i år som æresmedlemmer av Unge Venstre.


Foto: Sveinung Bråthen

Guro Fjellanger var leder i Unge Venstre 1986–1988, nestleder i Venstre 1996–2000 og miljøvernminister i Bondevik I-regjeringen. Hun er én av to Unge Venstre-ledere som så langt har vært statsråd. Som miljøvernminister var undertegnet hun Kyoto-protokollen på Norges vegne. Den samme regjeringen måtte senere gå av fordi de ikke ville tillate gasskraftverk.

Gjennom hennes virksomhet som politiker har Guro vist et særegent engasjement for klima- og miljøspørsmål, flyktninger og rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kjernen i hennes arbeid er respekten for enkeltmennesket, frihet, demokrati og deltakelse. Ikke minst har Guro banet vei for kommende generasjoner i Unge Venstre.


Geir Olsen var generalsekretær i Unge Venstre 1988-1992, og generalsekretær i Venstre 1997-2002. I dag er han statssekretær for Venstre i Finansdepartementet, og bærer med seg erfaring som mangeårig rådgiver for partiet på Stortinget.


Foto: Liv Aarberg

Geir er en tydelig liberal røst i Venstre, som gjennomgående løfter opp Unge Venstres standpunkter. Han er opptatt av en bærekraftig økonomisk politikk og å bevare grunnlaget for kommende generasjoner. Gjennom hans lange engasjement i partiet har han ytet et stort bidrag til den rollen Venstre, og Unge Venstre, har i dag.Unge Venstre er stolte av å ha hatt så mange viktige forkjempere gjennom historien, vil honorere Guro og Geir for deres enestående innsats.


Se intervju med Guro Fjellanger i forbindelse med utnevnelsen her: