Unge Venstre på IFLRY-kongress2.-5. april holdt International Federation of Liberal Youth en kongress i Wien, Østerrike. Her ble viktige ting som organisasjonens regler, økonomi, medlemmer og politikk bestemt. Unge Venstre var representert av Kjersti Brevik Møller, Grunde Almeland, Tone Bjørndal og Yngve Horvei.


På kongressen møtte de representanter fra rundt førti land rundt om i hele verden. Deltakerne mente mye forskjellig, men hadde til felles den liberale ideologien.


Tema for kongressen var «Climate Change – the Challenge of the 21st Century». På grunn av dette, ble det holdt flere diskusjoner og idémyldringer som hadde å gjøre med klimaendringer. Vår egen Tone Bjørndal leder IFLRYs program for klimaendringer, og var en sentral skikkelse under arrangementet.


Deltakerne gjorde den kjente øvelsen der du får et politisk utsagn, og går til høyre i rommet hvis du er enig og venstre hvis du er uenig. Deltakerne var samlet om mye, men splittet på ting som at det bør settes en pris på CO2-utslipp og at folk bør bo i byer for klimaets skyld.


Det var foredrag fra Professor Stefan Schleicher fra universitet i Graz, Østerrike, som snakket om klimaendringer i fremtiden, hva fremtidens klimapolitikk bør fokusere på, teknologi og annen nyttig lærdom for den som engasjerer seg i klimapolitikk.


Stefan Gara, liberal bystyrekandidat i Wien, snakket om miljøvennlig og smart byplanlegging. Han var borti byers rolle i klimaendringene, fornybar energi i byer, elektrifisering av byer og mye annet spennende.


Delegatene fikk også høre en motiverende tale fra Angelika Mlinar, medlem av Europaparlamentet og visepresident i Alliance of Liberals and Democrats of Europe.


UV foreslo tre uttalelser;

Alle tre uttalelser ble vedtatt, og er vedlagt i denne artikkelen.


Etter endt tur, takker delegasjonen for en interessant opplevelse. Internasjonale turer anbefales!