Unge Venstre på LYMEC sin høstkonferanse i Berlin

Samme helg som Unge Venstre hadde sitt landsmøte 24-26 oktober var Unge Venstre representert, på LYMEC sin høstkonferanse i Berlin, ved Jørgen Aas og Tobias Bashevkin.Berlin 25 år etter murens fall Valget av Berlin som vertsby for konferansen denne høsten er neppe tilfeldig. På søndag den 9 november var det 25 år siden Berlinmurens fall og med dette også igangsettningen av sluttfasen på den kalde krigen. Symbolikken av og samles i et fritt og samlet Berlin, blir ikke mindre viktig da Europa i dag på mange måter står ovenfor sin største trussel på i hvertfall 25 år. Med Russisk invasjon og aneksjon av Krim, samt den økte militære aktiviteten langs eller over grensene til europeiske land, herunder Russiske fly langs Europeisk luftrom fra Norge i nord, til Spania i sør og mulig ubåtaktivitet i den Stockholmske skjærgård.


Konferansens svar til denne nye realiteten var økt, ikke minket Europeisk samarbeid. Da er det naturlig at en av uttalelsene som ble behandlet på konferansen “European Defence” omhandlet tettere Europeisk militært samarbeid, samt et ønske om og gi EU-land utenfor NATO en spesiell status hvor EU-landene plikter og bidra til deres forsvar. gjennom dette gi Land som Sverige og Finland økt sikkerhet, samt bedrede muligheter for bruk av smart makt. Konferansen Konferansen skulle primært behandle politiske uttalelser, hvorav en, “Harm reduction through Heroin Assisted Treatment programs,” var fra Unge Venstre. Denne uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Medlem av internasjonalt utvalg, Jørgen Aas, snakket for uttalelsen og fikk god tilbakemelding.


I tillegg var det 4 andre uttalelser som ble behandlet. Den første “An effective approach to prostitution” omhandlet europeisk samarbeid mot trafficking og at prostitusjon burde være lovlig, en annen omhandlet tettere europeisk forsvars samarbeid, samt at en uttalelse omhandlet et felles europeisk jobbmarked. Alle disse tre ble vedtatt. En siste uttalelse om en væpnet operasjon mot IS ble behandlet og stemt ned.


Vellykket konferanse Vedtaket av Unge Venstre sin uttalelse og gode innlegg fra delegatene, i flere debatter var et godt bidrag til Konferansen. Konferansen var dermed meget vellykket for Unge Venstre sin del.