Unge Venstre på LYMECs høstkongress i Helsinki30.okt – 1.nov ble LYMECs høstkongress avholdt på Finlandsferga mellom Helsinki og Stockholm. Kongressen hadde temaet Energy Security: securing resources and infrastructure in a changing global environment. I den anledning ble det holdt et seminar med ulike workshops i Helsinki den 29.oktober, men Unge Venstre deltok kun på selve kongressen. Unge Venstres delegasjon bestod av Tobias Bashevkin, Yngve Horvei og Maria Lie.


LYMEC er ungdomsorganisasjonen til ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe), som er en samling av de liberale grupperingene i Europaparlamentet. Kongressens mål er å fremme politikk inn mot arbeidet til ALDE-gruppen og andre liberale grupperinger i Europa. Unge Venstre fremmet ingen uttalelser denne gangen, men fikk gjennomslag for flere endringsforslag utarbeidet sammen med de andre nordiske organisasjonene.


Kongressen fant altså sted på Finlandsferga, også kjent som hockeysveisens høyborg. Det var dermed duket for både gode politiske diskusjoner og kulturutveksling, særlig i retning av finsk kultur, med alt det medfører av både piker, sprit og sang.


Det var sendt inn en rekke uttalelser som omfattet alt fra MDMA til sjødeponi i det Baltiske hav og det ble behandlet en rekke uttalelser. Deriblant ble det vedtatt uttalelser om et harmonisert asylsystem i EU, ungdomsledighet i Europa, at EU skulle etterstrebe en felles politikk mot Russland, og en mye omdiskutert uttalelse om å sikre rurale, europeiske økonomier, gjennom sterk jordbrukssubsidiering.


Kongressen var alt i alt vellykket, med mye god (og intens) debatt og masse god europapolitikk.