Unge Venstre på LYMECs vårkongress i Rotterdam1.-2. mai ble LYMECs vårkongress for 2015 avholdt i Nederland, med undertittelen Securing European Prosperity. Mens resten av Norge gikk i 1. mai-tog, stilte Unge Venstre med en delegasjon til Rotterdam, det søndagsåpne hjertet av europeisk handel.


LYMEC er ungdomsorganisasjonen til Alliance of Liberals and Democrats for Europe, som forener de liberale grupperingene i Europaparlamentet, og hvor Unge Venstre er medlem. For Unge Venstre stilte Tobias Bashevkin, Eirik Natlandsmyr og Sindre Horn. I tillegg var Venstres mann på Sogn og Fjordane-benken og tidligere UV-leder, Sveinung Rotevatn, invitert som ordstyrer, en oppgave han gjennomførte med bravur.


Gjennomslag for Unge Venstre

LYMEC-kongressenes hovedformål er, ved siden av formalia, å vedta politikk til å fremme inn mot arbeidet til ALDE-gruppen i Europaparlamentet og mot liberale partigrupperinger i Europa. Unge Venstre fremmet derfor uttalelsen A common European, humanitarian search and rescue mission to the Mediterranean, som tar til orde for en felleseuropeisk innsats for å redde flyktningene som havarerer i Middelhavet. Tusener av liv har gått tapt i bølgene de siste årene, og flere ventes å satse alt de eier i en farefull streben etter et bedre liv. LYMEC er derfor enige med Unge Venstre i at det må opprettes en egen redningstjeneste i Middelhavet for å holde dødstallene nede, og at EU-landene må åpne dørene for flere syriske flyktninger.


Kongressen rakk også behandle en rekke andre uttalelser, deriblant en resolusjon om det kommende Transatlantiske handels- og investeringspartnerskapet (TTIP). Etter fremlegg fra Unge Venstre som kritiserer den manglende åpenheten i forhandlingene så langt, stiller LYMEC seg positive til avtalen og bedre kår for frihandel mellom EU-landene og USA.


Annen politikk som ble vedtatt inkluderte økt bistand og mindre proteksjonisme overfor utviklingsland; en anerkjennelse av det armenske folkemordet i 1915 som nettopp et folkemord, fremmet i samarbeid med våre armenske og tyrkiske søsterpartier; og en uttalelse som ber EU-landene om å legge til rette for aktiv dødshjelp. Videre ble Tobias Bashevkin valgt til delegat for LYMEC på ALDEs partikonferanse i høst.


Alt i alt var det en flott tur, og mye god Unge Venstre-politikk ble vedtatt.