Unge Venstre på Radikal Ungdoms sommerleir

Noen få dager etter Unge Venstres sommerleir sto Radikal Ungdoms sommerleir for tur. Sommerleiren var i den idylliske og landlige kommunen Middelfart på den danske øya Fyn. Vi var to deltakere fra Unge Venstre. Nora Waagbø fra Møre og Romsdal, og undertegnede, Gard Løken Frøvoll fra Oslo. Radikal Ungdom er ungdomspartiet til Radikale Venstre, som er Venstres danske søsterparti. De av dere som var på Unge Venstres sommerleir husker kanskje noen dansker med karakteristiske rosa t-skjorter. De var fra Radikal Ungdom. Flesteparten av de danske deltakerne på Unge Venstres sommerleir var også på Radikal Ungdoms sommerleir. Så det var jo et hyggelig gjensyn.


Radikal Ungdoms sommerleir er relativt ulik Unge Venstres sommerleir. Der jeg føler hovedfokuset til UV ligger på det politiske, med foredrag og workshops store deler av dagen, med tilhørende sosialt på kvelden, gjør danskene det noe annerledes. Deres sommerleir er i mye mindre grad politisk, og det var kun to tradisjonelle foredrag i løpet av leirens fire dager. Det ene ble holdt av en klimaforsker, mens det andre ble holdt av en biskop. Interessante foredrag som omhandlet henholdsvis CO2-statistikk og kirkens rolle i det moderne Danmark. Så hva gjør man i løpet av fire dager på leir uten foredrag spør du kanskje? Svaret er konkurranser, leker, skuespill og flere konkurranser. Ved ankomst ble vi delt inn i lag, som vi skulle gi jernet for i fire dager. Stort sett hele sommerleiren dreiet seg om å vinne ulike konkurranser på vegne av laget sitt. Oppgavene minnet litt om «ekstrem natursti», kjent fra UVs sommerleir, men fire dager med dette tilsier at det tidvis ble mer ekstremt enn UV-versjonen. Og morsomt var det.


En veldig kul greie med RUs sommerleir var at de hadde besøk fra andre ungdomspartier sine ledere. For eksempel lederen av Nye Borgerlige Ungdom, Mikkel Bjørn Sørensen, var på sommerleiren i to dager. Nye Borgerlige er et nystartet parti som er imot EU, imot innvandring, og dårlige på LGBT+. Alle var enige om at Nye Borgerlige og sosialliberale Radikale Venstre er diametrale motsetninger i dansk politikk. Likevel tror jeg det er verdifullt å snakke med sine meningsmotstandere, da meningsbrytning er essensielt for å forstå hva som henger sammen, og eventuelt ikke henger sammen, i egen argumentasjon. Så en oppfordring, om det ikke allerede gjøres, er å invitere andre ungdomspartiers politikere til å henge litt med Unge Venstre på sommerleir. Det er faktisk ikke utenkelig at vi i Unge Venstre kan lære noe av Senterungdommen eller Rød Ungdom. Og kanskje aller viktigst; de kan lære noe av oss.


Gard Løken Frøvoll