Unge Venstre på seminar om demokratisk inkludering i Haag!


Foto: Jonge Demokraten

I fem spennende dager deltok Unge Venstres delegater på seminaret ”Democratic Inclusion: from an Euro-Arab Perspective” i Nederland. Seminaret ble avholdt i hjertet av internasjonal juss, byen Haag. Totalt var 36 delegater fra Marokko, Tunisia, Egypt, Jordan, Libanon, Bulgaria, Østerrike, Norge, Svergie, Danmark, UK og Nederland representert på seminaret som ble arrangert av Jonge Demokraten (JD). Jonge Demokraten er ungdomsorganisasjonen til D66 og Unge Venstres søsterorganisasjon i Nederland. Fra Unge Venstre stilte Emilie Braathen, Eirik Natlandsmyr og Martin Nygaard.


På seminaret lærte vi om demokratisk utvikling og inkludering i både Europa og Midtøsten. Delegatene jobbet med hva som hindrer demokratisk inkludering og hvilke grupper som er utsatte for å ekskluderes i dag. Vi ble delt inn i grupper og måtte diskutere hvordan situasjonen er for disse ekskluderte gruppene i de landene som vi representerte. En av gruppene diskuterte blant annet homofile- og transepersoners rettigheter. Det ble klart at Norge har kommet langt på dette området, men at vi fortsatt har en lang vei å gå når det gjelder å bryte ned fordommer. I andre land er likevel situasjonen mye mer tabubelagt.


Unge Venstres delegater inngikk i et samarbeidsprosjekt med Future Youth i Libanon og mesteparten av seminaret ble brukt til å planlegge prosjektet Sports2Include sammen med Libanon. I løpet av en måned skal Sports2Include gjennomføre aktivitetsdager for asylsøkere i Norge og flyktninger i Libanon. Aktivitetsdagen vil invitere asylsøkere til en fotballturnering med lokalbefolkningen. Unge Venstres delegater fra Haag ønsker å invitere så mange fylkeslag som mulig til å delta i prosjektet. Målet med prosjektet er å vise hvor enkelt det kan være å inkludere asylsøkerne inn i vårt samfunn, bryte ned fordommer, lære fra flyktningsituasjonen i Libanon og skape mediablest rundt prosjektet.


Seminaret hadde også besøk av unge, innflytelsesrike politikere fra Tunisia, Egypt, Danmark, Nederland og Hviterussland. De inspirerte delegatene til å jobbe med samarbeidsprosjektene sine og veiledet også delegatene gjennom prosjektene. I det hele tatt var det et fantastisk seminar!


Tekst: Emilie Braathen