Unge Venstre representert på IFLRY-møte i Kiev

Helgen 2.-5. oktober avholdt Unge Venstres paraplyorganisasjon, International Federation of Liberal Youth (IFLRY), sin 37. generalforsamling i Kiev, Ukraina. Unge Venstre var representert med fire delegater, som i løpet av helgen har jobbet for å fremme UVs politikk internasjonalt.To av delegatene våre, Tobias Bashevkin og Tor Frøytvedt Dahl, deltok i forkant av generalforsamlingen på seminaret You(th) and Employment Market: Tools and Techniques to Influence Decision-Makers. Bashevkin og Dahl fikk gjennom dette arrangementet lære om forskjellige måter man kan løse arbeidsløshet blant unge på.


Konferanse og generalforsamling I forbindelse med generalforsamlingen, arrangerte IFLRY en konferanse fredag 3. oktober med tema Ukraine as a Key Actor for Democracy in the Region. De nylige hendelsene i Ukraina var det sentrale temaet for kongressen, og blant innlederne var Mychailo Wynnyckyj, Ph.D ved Kyiv-Mohyla Academy Ukraine, som selv deltok i protestene tidligere i år. Wynnyckyj frykter at Russland vil invadere Ukraina i forkant av det planlagte parlamentsvalget 26. oktober.


I diskusjonen Perspectives to the Region med delegater fra Russland, Hviterussland, Georgia og Tyskland, ble situasjonen mellom Russland og Ukraina tatt opp. Et problem for folk i disse landene er mangel på objektiv informasjon, der propaganda fra Russland ikke hjelper. Georgia har innført forbud mot Russisk propaganda-TV for å hindre feilinformasjon. Sanksjonene som land har innført mot Russland ble også diskutert - og hvordan disse gjør at russere får et negativt inntrykk av vestlige land. Dette kan bidra til å styrke støtten til Putin. Et forslag for å hindre dette, som kom fram i løpet av diskusjonen, var å gjøre det lettere for spesielt unge russere å reise til Europa og vesten. På denne måten kan man heller jobbe for at de skal få et positivt forhold til vesten.


IFLRY Freedom Award til 3H Movement De siste årene er det blitt en tradisjon at IFLRY deler ut en Freedom Award til organisasjoner eller mennesker som har utmerket seg spesielt innenfor demokratiarbeid det forhenværende året. I år ble denne prisen tildelt 3H Movement, vår samarbeidspartner gjennom prosjektet “Liberal Cooperation” i Midtøsten, for å kjempe for liberale rettigheter i et Tykria som stadig blir mindre liberalt. 3H Movement dedikerte prisen til den nederlandske, liberale menneskerettighetsforkjemperen Pim de Kuijer, som var et av ofrene fra det tragiske angrepet på MH17, øst i Ukraina. Ofrene ble minnet ved et minutts stillhet.


I løpet av generalforsamlingen har delegasjonen jobbet spesielt for å få vedtatt resolusjonen Religion and State, et resultat av Unge Venstres Liberal-Cooperation prosjekt, med organisasjonene 3H Movement (Tyrkia), Cairo Liberal Forum (Egypt) og Future Youth (Libanon). Resolusjonen handler om at religion og stat ikke skal blandes, og den ble vedtatt av generalforsamlingen lørdag 4. oktober.


Urolige tilstander Selv om UVs delegasjon oppfattet forholdene i Kiev som relativt rolige, fikk vi høre fra valgobservatør Trude Johansson at hovedstaden fremdeles var urolig. Hver dag meldes det inn flere bombetrusler mot metroen, og politikere risikerer å bli hevet i søppeldunker for så å bli kastet egg på.


Om 3 uker er det parlamentsvalg i Ukraina. Vi håper at Mychailo Wynnyckyj ikke får rett i sin frykt om en russisk invasjon av hele landet, og støtter våre liberale venner i kampen for et demokratisk Ukraina i fred.