Unge Venstre søker kommunikasjonsrådgiver og valgkampsekretærVi går inn i et valgår, og Unge Venstre søker derfor kommunikasjonsrådgiver og valgkampsekretær i prosjektstillinger. Oppstart for stillingen som kommunikasjonsrådgiver er 1. august i 100 prosent frem til 15. september, med mulighet for et mindre engasjement gjennom våren og sommeren. Oppstart for stillingen som valgkampsekretær er 1. mars i 20 prosent frem til 1. juli, deretter øker denne stillingsbrøken til 100 prosent frem til 15. september.


Stilling som kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjonsrådgiveren vil jobbe sammen med Unge Venstres sekretariat og ledelse, og vil i samarbeid med disse ha ansvar for kommunikasjonsarbeid underveis i valgkampen. Arbeidsoppgaver vil være mediearbeid, produksjon av grafikk og innhold til sosiale medier, skriving av debattinnlegg og annet skrivearbeid, debattforberedelser og annen politisk rådgivning. Kommunikasjonsrådgiveren vil også samarbeide med ansatte og tillitsvalgte i Venstre.


Det er en forutsetning at den som ansettes som kommunikasjonsrådgiver har stor arbeidskapasitet. Kunnskap om Unge Venstre og Venstres politikk, grafisk kompetanse og svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne er et krav. Arbeidssted vil primært være Unge Venstres kontorer i Møllergata 16, men arbeidssted kan variere ut i fra hvor valgkampen utspiller seg. Arbeidstid avtales med sekretariatet. Søkeren bør kunne vise til tidligere valgkamprelatert arbeid.


Stilling som valgkampsekretær

Valgkampsekretæren vil være en del av Unge Venstres sekretariat, og vil i samarbeid med sentralstyret ha ansvaret for gjennomføringen av Unge Venstres valgkamp. Under valgkampen vil valgkampsekretæren fungere som koordinator for valgkamparbeidet til Unge Venstre, hvor skolevalgkampen blir en sentral del. Før valgkampen er sentrale oppgaver som bestilling og distribusjon av materiell, men også planlegge debatter og hjelpe til med opplæring av kandidater og debattanter. Valgkampsekretæren vil i tillegg til å jobbe tett med Unge Venstres medlemmer, også samarbeide med Venstres ansatte og tillitsvalgte.


Det er en forutsetning at den som ansettes som valgkampsekretær har stor arbeidskapasitet og en fleksibel hverdag. Kunnskap til Unge Venstres politikk og organisasjon er en fordel, men ikke et krav. Arbeidssted vil primært være Unge Venstres kontorer i Møllergata 16, men arbeidssted kan variere ut i fra hvor valgkampen utspiller seg. Arbeidstid avtales med sekretariatet. Søkeren må kunne vise til tidligere valgkamprelatert arbeid.Vi kan tilby et ungt og spennende arbeidsmiljø i en viktig valgkamp. Stillingene lønnes etter statens lønnstrinn 19. Kvelds- og helgearbeid må påregnes i begge stillinger.


For spørsmål kan generalsekretær i Unge Venstre, Linn Skyum, kontaktes på telefon 977 97 451, eller e-post linn.skyum@venstre.no. Søknader sendes til denne e-postadressen merket "Valgkampsekretær 2019" eller "Kommunikasjonsrådgiver 2019".Søknadsfrist for stillingene er 25. januar.