Unge Venstre søker ny generalsekretær!

Unge Venstre søker ny generalsekretær, som i nært samarbeid med den politiske ledelsen får den viktige oppgaven å lede og videreutvikle Unge Venstre til å bli en enda bedre organisasjon.
Venstre er i en sentral posisjon i det politiske landskapet, og da er det viktig med et Unge Venstre som kan være et tydelig liberalt korrektiv. I jobben som generalsekretær vil du være med på å sikre en sterk og slagkraftig organisasjon. Unge Venstre har over 1500 medlemmer, og er stadig i vekst. Vi søker en utadvendt person som kan være et naturlig midtpunkt i organisasjonen og som kan håndtere et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Generalsekretæren har ansvar for den daglige driften av Unge Venstre, inkludert overordnet økonomistyring, regnskapsførsel, arkivering og saksforberedelser, og videreutvikling av Unge Venstre organisatorisk. Generalsekretæren har sentral- og landsstyret som overordnede valgte organ.Vi søker en person med erfaring med organisasjonsarbeid og organisasjonsutvikling, som må ha inngående kjennskap til økonomistyring og - håndtering. Søkerne må kunne stå inne for Unge Venstres politiske grunnsyn, være arbeidsvillige, strukturerte og godt motiverte, samt ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Stillingen som generalsekretær krever gode lederegenskaper. En del helgearbeid og reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med sentrale arrangementer og møter.Søknadsfrist er 4. april. Intervjuer vil foregå mellom 5. og 20. april, og ansettelse skjer under sentralstyremøtet 29. april - 1. mai. Oppstart for stillingen vil være den 1. juni 2016 eller etter nærmere avtale. Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ trinn 21, og ansettelsen skjer ved åremål på to år. Arbeidssted er Unge Venstres lokaler i Møllergata 16 i Oslo.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Unge Venstres generalsekretær Ann Helen Skaanes på telefon 918 11 039 eller e-post annhelen@venstre.no. 
Søknad med CV og attester sendes: 
Norges Unge Venstre Møllergata 16 0179 Osloeller elektronisk til annhelen@venstre.no. Søknaden merkes «Generalsekretær».