Unge Venstre søker valgkampsekretær!

Vi går inn i et valgår, og Unge Venstre søker derfor valgkampsekretær i engasjementsstilling. Oppstart for stillingen er 15. februar i 20 prosent, 15 juli øker denne stillingsbrøken til 100 prosent frem til 15. September.


Valgkampsekretæren vil være en del av Unge Venstres sekretariat, og skal i samarbeid med sentralstyret ha ansvaret for gjennomføringen av Unge Venstres valgkamp. Under valgkampen vil valgkampsekretæren fungere som koordinator for valgkamparbeidet til Unge Venstre, hvor skolevalgkampen blir en sentral del. Før valgkampen er sentrale oppgaver som bestilling og distribusjon av materiell, men også planlegge debatter og hjelpe til med opplæring av kandidater og debattanter. Valgkampsekretæren vil i tillegg til å jobbe tett med Unge Venstres medlemmer, også samarbeide med Venstres ansatte og tillitsvalgte.


Det er en forutsetning at den ansatte har en stor arbeidskapasitet og en fleksibel hverdag. Kunnskap til Unge Venstres politikk og organisasjon er en klar fordel. Arbeidssted vil primært være Unge Venstres kontorer i Møllergata 16, men arbeidssted kan variere ut i fra hvor valgkampen utspiller seg. Arbeidstid avtales med sekretariatet. Søkeren må kunne vise til tidligere valgkamprelatert arbeid.


Vi kan tilby et ungt og spennende arbeidsmiljø i en viktig valgkamp. Stillingen lønnes etter avtale.


For ytterligere spørsmål kan generalsekretær i Unge Venstre, Eirik Natlandsmyr, kontaktes på telefon 975 75 741, eller e-post eirik.natlandsmyr@venstre.no. Søknader sendes til nevnte mail, eller i post merket ”Valgkampsekretær 2017”-.


Unge Venstre Møllergata 16 0179 Oslo


Søknadsfrist: 15. januar.