Unge Venstre søker valgkampsekretær!Unge Venstre har en ledig stilling som valgkampsekretær i tidsrommet 15. juli -15. september. Stillingsbrøken vil være 25% fra 15. juli til 15. august, før den økes til 100% fra 15. august til og med 15. september.


Valgkampsekretæren vil sammen med sentralstyret og sekretariatet ha ansvaret for gjennomføringen av Unge Venstres valgkamp. Under valgkampen vil valgkampsekretæren fungere som koordinator av valgkamparbeidet til Unge Venstre, hvor skolevalgkampen er en sentral del.  Valgkampsekretæren vil jobbe tett med Unge Venstres ansatte og tillitsvalgte, samt Venstres ansatte og tillitsvalgte. Søkere må kunne vise til tidligere valgkamp-relatert arbeid.


Det er en forutsetning at den ansatte har en stor arbeidskapasitet og en fleksibel hverdag. Kunnskap til Unge Venstres politikk og organisasjon er en klar fordel. Arbeidssted vil primært være Unge Venstres kontorer i Møllergata 16, men arbeidssted kan variere ut i fra hvor valgkampen utspiller seg.


Vi kan tilby et ungt og spennende arbeidsmiljø i en viktig valgkamp med fleksible arbeidstider. Stillingen lønnes etter avtale.


For ytterligere spørsmål kan generalsekretær i Unge Venstre, Ann Helen Skaanes, kontaktes på telefon 918 11 039, eller e-post ann.helen@venstre.no. Søknader sendes nevnte mail, eller per post merket med ”Valgkampsekretær 2015” til


Unge Venstre Møllergata 16 0179 Oslo


Søknadsfrist: 8. april.