Unge Venstre søker web- og grafikkrådgiver!

Til å hjelpe oss i valgkampen søker Unge Venstre ny medarbeider i 40 prosent for å jobbe med nettsider og grafisk arbeider. Dette er en engasjementstilling med oppstart 24. juli, og varer frem til 15. september.


Web- og grafikkrådgiveren vil være en del av Unge Venstres sekretariat, og skal i samarbeid med sentralstyret bidra til Unge Venstres valgkamp. Stillingen vil i hovedsak bestå i å lage grafikk til bruk i sosiale medier og på våre nettsider.


Det er en forutsetning at den ansatte har en stor arbeidskapasitet og en fleksibel hverdag. Arbeidssted vil primært være Unge Venstres kontorer i Møllergata 16. Arbeidstid avtales nærmere mellom den ansatte og resten av sekretariatet. Søkeren må kunne vise til tidligere grafisk arbeid, kjennskap til nettsidearbeid i WordPress er en fordel.


Vi kan tilby et ungt og spennende arbeidsmiljø i en viktig valgkamp. Stillingen lønnes 40 prosent av lønnstrinn 19 i staten (tilsvarer ca kr 9500 brutto i måneden).


For ytterligere spørsmål kan generalsekretær i Unge Venstre, Eirik Natlandsmyr, kontaktes på telefon 975 75 741, eller e-post eirik.natlandsmyr@venstre.no.


Søknader sendes til nevnte mail, eller i post merket ”Web- og grafikkrådgiver 2017”.


Unge Venstre Møllergata 16 0179 Oslo


Søknadsfrist: 1. juni.