Unge Venstre søker ny generalsekretær!Unge Venstre søker ny generalsekretær, som i nært samarbeid med den politiske ledelsen får den viktige oppgaven å lede og videreutvikle Unge Venstre til å bli en enda bedre organisasjon.


Unge Venstre har preget debatten og vært med på å sette dagsorden i 111 år. I jobben som generalsekretær vil du være med på å sikre en sterk og slagkraftig organisasjon. Unge Venstre har over 1 100 medlemmer, og er i vekst.


Vi søker en utadvendt person som kan være et naturlig midtpunkt i organisasjonen og som kan håndtere et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Generalsekretæren har ansvar for den daglige driften av Unge Venstre, inkludert overordnet økonomistyring, regnskapsførsel, saksforberedelser og videreutvikling av Unge Venstre organisatorisk. Generalsekretæren leder sekretariatet og har sentral- og landsstyret som overordnede valgte organ.


Vi søker en person med erfaring fra organisasjonsarbeid og organisasjonsutvikling, og som har inngående kjennskap til økonomistyring og -håndtering. Søkerne må kunne stå inne for Unge Venstres politiske grunnsyn, være arbeidsvillige, strukturerte og godt motiverte, samt ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Stillingen som generalsekretær krever gode lederegenskaper. En del helgearbeid og reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med sentrale arrangementer og møter.


Oppstart for stillingen vil være i løpet av sommeren 2020, med fleksibel overlappsperiode mellom 1. juni og 17. juli. Nøyaktig oppstartsdato og stillingsprosent i overlappsperioden vil kunne avtales nærmere. Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ trinn 21, og ansettelsen skjer ved åremål på to år, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Unge Venstres lokaler på Venstres hus i Oslo.


Søknad med CV og eventuelle attester sendes på e-post til linn.skyum@venstre.no merket «Generalsekretær» eller med vanlig post til Norges Unge Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo. Søknadsfrist er 1. mars.


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Unge Venstres generalsekretær Linn Skyum på telefon 977 97 451 eller e-post linn.skyum@venstre.no.