Unge Venstre støtter Hong Kongs kamp for frihet og demokrati!

Vedtatt av Unge Venstres landsmøte den 03.11.2019Hundretusener av Hong Kongs innbyggere har de siste månedene demonstrert for frihet og demokrati i regionen. De kjemper for økt selvstendighet, og mot Kinas forsøk på å overta makt. Unge Venstre fordømmer Kinas opptreden overfor Hong Kong, og støtter demonstrantenes kamp for frihet.


Demonstrasjonene ble utløst av et lovforslag som ville tillate utlevering av personer i Hong Kong til Kina. En slik endring ville satt journalister, akademikere, og andre som ytrer seg kritisk til Kinas styresett, i større fare enn tidligere. Dette innebærer et angrep på ytringsfriheten, og ville medført økt utrygghet for Hong Kongs innbyggere. Forslaget ble først lagt i skuffen av Hong Kongs leder, Carrie Lam, men ble til slutt skrotet etter at protestene økte. Unge Venstre ser på forslaget som et angrep på demokratiet i Hong Kong, og støtter demonstrantenes krav om at Lam må gå av etter forslaget.

I tillegg til forslaget om utleveringsavtale med Kina, er det flere underliggende årsaker til demonstrasjonene i Hong Kong. Byregionen har siden 1997 vært underlagt kinesiske styresmakter, men beholdt utstrakt grad av lokalt demokratisk selvstyre, under ordningen kalt «one country, two systems». Kinas systematiske opptreden overfor Hong Kong, tyder imidlertid på at de ikke er villige til å respektere avtalen. Landets arbeid med å undergrave Hong Kongs selvstyre, blande seg inn i deres demokratiske prosesser, og svekke innbyggernes rettigheter, har medført frykt og frustrasjon over lengre tid. Unge Venstre mener Kina må stanse sin inngripen overfor Hong Kong, og at regionen bør få større selvstyre.


Demokrati og menneskerettigheter er kompromissløse verdier. Unge Venstre kommer alltid til å støtte fredelige demokratiske bevegelser. Demonstrantenes største frykt er at byen deres vil bli slukt av et kommunistisk diktatur som frarøver dem grunnleggende friheter som ytringsfrihet, pressefrihet, organisasjonsfrihet og rettssikkerhet. Unge Venstre støtter deres kamp for at dette ikke skal skje, og står på lag med de som står opp for sine demokratiske rettigheter.


Unge Venstre:

  • Krever at politivolden stoppes umiddelbart

  • Ber om at den norske regjeringen jobber for å sikre demokratiske rettigheter for Hong Kongs innbyggere

  • Mener at det internasjonale samfunnet må stå opp mot Kinas forsøk på å undergrave Hong Kongs selvstyre

  • Krever at Kina respekterer Hong Kongs autonomi og følger avtalen fra 1997

  • Støtter et selvstendig Hong Kong, om innbyggerne selv ønsker det

  • Vil løslate fengslede demonstranter