Unge Venstre tar seksualundervisningen på alvor

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Landsstyret 15.03.15 - utgått

En av ti kvinner og en av hundre menn har opplevd voldtekt i Norge. I følge nasjonalt kunnskapssenter kjenner de fleste overgriperen, og en fjerdedel av norske kvinner mener de har blitt utsatt for ufrivillig seksuell kontakt, press og krenkelser. Det er en pågående debatt om forholdene rundt voldtekt og ufrivillige seksuelle hendelser, og det er tydelig at man har forskjellig bakgrunn og kunnskap og gå ut i fra. Unge Venstre mener at en styrket seksualundervisning kan bidra til færre misforståelser og større respekt for hverandre.


I dag varierer seksualundervisningen mye fra skole til skole og fra underviser til underviser. Flere steder er den fraværende eller svært mangelfull. Unge Venstre vil få mer seksualundervisning inn i lærerutdanning, etterutdanning og kurs, slik at alle lærere kan føle seg komfortable og kompetente til undervisningen. Vi vil også legge til rette for at skoler selv kan velge om undervisningen skal skje i samarbeid med helsesøster og/eller eksterne grupper som medisinstudenter eller organisasjoner som Sex og politikk.


Det er ikke bare kvaliteten på framleggelsen som varierer, men også innholdet i undervisningsmateriellet fra eksternt til fagbøker som er bygget på kompetansemål for naturfaget. Dette materiellet varierer i kvalitet og innhold, men har mange svakheter. Hovedfokuset har en tendens til å hvile på biologi og seksuelt overførbare sykdommer, i tillegg blir ofte innholdet veldig homogent. Unge Venstre mener at man må ha en seksualundervisning som inkluderer alle typer seksuelle preferanser, alle type legninger og alle typer kjønn. For å sikre et felles grunnlag må man også ha et felles undervsiningsmateriell, f.eks slik som Sex og politikk utarbeider hvert år. Da må det også gis mer langsiktig støtte til slike prosjekter.


Seksualundervisningen har mange aspekter, men det skal være et rom i klassen for å ta de vanskelige samtalene og diskusjonene, slik at det blir lettere å ta de på soverommet. Vi må tørre å ta opp det ubehagelige og vi må skape forståelse for at ulike mennesker har ulik seksuell drift. Dette er en pågående samtale, og man blir ikke klok på det av noen uker med undervisning på sjette og niende trinn. Unge Venstre mener at man burde ha seksualundervisning hvert år fra og med 5. klasse.


I tillegg mener Unge Venstre at seksualundervisning også har en naturlig plass i læreplanen på førsteåret på videregående skole. Da er elevene enda bedre stilt til å kunne ta de vanskelige samtalene i et mer modent miljø.


Det er ikke bare lærere som møter barn og ungdom, og en styrket seksualundervisning hos andre yrker, særlig helsefagene, kan bidra til at man lettere kan kommunisere om sex og uønsket seksuell atferd. Tannhelsetjenesten er et eksempel på en tjeneste som har barn og unge jevnlig til kontroll, og som da kan avdekke seksuelle overgrep. I følge Aftenposten kommer det ca. 500 bekymringsmeldinger fra tannhelsetjenesten årlig. Dersom man styrker seksualundervisningen vil man ruste de yrkesutøvende til å kunne håndtere og oppdage overgrep.


Unge Venstre vil:

- Få mer seksualundervisning inn i lærerutdanningen, etterutdanning og kurs

- Sikre et felles materiell til seksualundervisning, med et bredt innhold for ulike seksuelle legninger, preferanser og drifter

- Ha mer fokus på grensesetting og holdningsskapende arbeid i seksualundervisningen

- At seksualundervisning på barne- og ungdomsskole skal ha et spesielt fokus på seksualisert vold mot barn og unge i hjemmet, og informasjon om hvor man kan ta kontakt dersom det forekommer

- Ha hyppig seksualundervisning fra og med 5. klasse

- Ha seksualundervisningen inn i lærerplanen på førsteåret i videregående opplæring

- Seksualundervisning i flere yrker, særlig i helse og de som er mye i kontakt med barn og unge