Ut med moms - Inn med bærekraft

Fråsegn vedtatt på årsmøte til Hordaland Unge Venstre 13 januar 2018


Verden har et bærekraftsproblem. Rike land som Norge bruker mye mer naturressurser enn det vi burde. I følge FN-sambandet ville man trengt 2,7 jordkloder for at hele verdens befolkning skulle ha kunnet opprettholde det samme materielle forbruket som det vi nordmenn gjør i dag. Derfor må vi i Norge redusere vårt forbruk av ressurser. Hordaland Unge Venstre mener at det å fjerne momsen på reparasjoner og utleie av diverse produkter vil være et steg i riktig retning. Tiltaket passer godt inn under Venstre mål om å gjennomføre en overgang fra rød til grønn skatt, og om at grønne valg skal lønne seg.


Reparasjoner Momsen bør fjernes på reparasjoner av varer som for eksempel: hvitevarer, brunevarer, annen elektronikk, møbler, klær og sko med mer. Formålet med å fjerne momsen på reparasjoner av slike varer å øke levetiden til tingene og redusere avfallsmengden. Økt levetid er bra for miljøet, fordi det vil minske behovet for å stadig kjøpe nye varer. Når man reduserer antallet nye varer som blir kjøpt hvert år vil man også redusere hvor mye ressurser som går med til produksjon av nye varer, og man vil redusere klimagassutslippene som stammer fra produksjon og transport. Bruk-og- kast mentaliteten er ikke bærekraftig, og det bør tilrettelegges for at avfallsmengden reduseres og av folk kan bruke produktene sine lenger.


Hordaland Unge Venstre mener at det i større grad enn i dag burde lønne seg å reparere ting fremfor å kjøpe nye. For å oppnå dette bør momsen på slike tjenester fjernes. En reduksjon i kostnadene på 20 % vil være et godt økonomisk incentiv for å øke etterspørselen etter reparasjons- og utleietjenester.


Utleie Nordmenn eier utrolig mange forskjellige ting de ikke bruker særlig ofte. Dette kan være høytrykkspylere, gressklippere, driller, motorsager, telt, ski osv… Listen er lang. Ved å legge til rette for utleie av slike ting vil man utnytte de tingene man allerede har på en mye mer effektiv måte, sånn at det blir et mindre behov for å produsere varer som uansett vil bli lite brukt.


Hordaland Unge Venstre vil: - Fjerne momsen på reparasjoner og utleie på enkelte varige forbruksvarer

- Oppfordre offentlige instanser til å være en større aktør i delingsøkonomien ved å tilby et bredere utvalg av utlånsvarer.