Utlysing til valg av nye utvalg i Unge Venstre

Nye medlemmer i klima- og miljø og kunnskapspolitisk utvalg for perioden 2015-2016.


Utvalgene vil bli innstilt av sentralstyret som fungerende valgkomité, men den endelige beslutningen blir tatt av landsstyret på landsstyremøtet 13.-15. mars. Utvalgene består av fem medlemmer og en leder. Utvalgenes oppgaver er å fremme og utvikle Unge Venstres politikk innenfor sine respektive områder. Å være et aktivt medlem av et utvalg er en god mulighet til å få arbeide konkret med politikk! Hvis du ønsker å stille send en søknad med navn, fylkeslag, alder, hvilket utvalg du ønsker å stille til og en kort begrunnelse til sunniva.eide@venstre.no. Dersom du ønsker å stille til leder av et av utvalgene sender du en søknad med navn, fylkeslag, alder, hvilket utvalg, litt om deg selv og hvorfor du ønsker å stille og evt. relevant erfaring/verv til sunniva.eide@venstre.no.


Søknadsfrist: Mandag 16. februar.


Har du noen spørsmål eller vil vite mer? Ta kontakt på sunniva.eide@venstre.no


På vegner av Unge Venstres sentralstyre, Sunniva Eide 1. vara