Utlysning: Internasjonalt utvalg og kunnskapspolitisk utvalg søker nye medlemmer!

Internasjonalt utvalg og kunnskapspolitisk utvalg søker hver ett nytt medlem - og håper du vil søke! Informasjon om de ulike utvalgene finner du under. Er du interessert i å stille? Send en mail til unge@venstre.no innen tirsdag 28. februar med en kort tekst om hvorfor du stiller og litt om hvem du er.


Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er et landsmøtevalgt utvalg som er ansvarlig for gjennomføringen av Unge Venstres internasjonale aktivitet og for å videreutvikle organisasjonens internasjonale politikk. IU består av seks medlemmer, samt internasjonal leder, som både har felles og individuelle ansvarsområder. IU jobber med ulike prosjekter, internasjonal politikk og samarbeider tett med søsterpartier gjennom IFLRY og LYMEC.


Vervet som har åpnet seg er Nordenansvarlig. Som Nordenansvarlig vil du først og fremst ha ansvar for samarbeid med våre partnere i Norden. Dette innebærer å holde kontakt med søsterpartier, være med på arrangering av felles prosjekter, koordinere samarbeid samt å hjelpe og organisere gjester under valgkampen. Du vil også ha ansvar for å arrangere internasjonal sommerleir sammen med EU-ansvarlig. Dessuten vil du få andre arbeidsoppgaver på tvers av de ulike vervene i internasjonalt utvalg.


Fremtidige møtehelger er i utgangspunktet følgende: 21.-23. april, 2.-4. juni og 15.-17. september, men her kan vi være fleksible om det trengs. Du bør også ha mulighet til å være med på sommerleir: 17.-22- juli.  


Alle engasjerte UV-ere oppfordres til å søke! Du bør være opptatt av internasjonal politikk og klar for en del organisatorisk arbeid og samarbeid.


Kunnskapspolitisk utvalg

Kunnskapspolitisk utvalg jobber med å utforme ny politikk og videreutvikle Unge Venstres kunnskapspolitikk. I tillegg holder de interne skoleringer og representerer Unge Venstre eksternt der kunnskapspolitikk står på dagsorden. Utvalget består av tre medlemmer og en leder. Utvalget arbeider i hovedsak over Internett, men har i tillegg noen møter.


Er du interessert i å barnehage, skole og/eller høyere utdanning og vil jobbe for at Unge Venstre får enda bedre politikk på området bør du søke!