Utlysning: Søk på Talentakademiet 2017Har du en drøm om å jobbe på Stortinget eller bli valgt som stortingskandidat? Vil du jobbe med Venstres stortingsgruppe? Lære hvordan du får media til å danse etter din pipe? Utfordre komfortsonen? Ønsker du å forbedre lederegenskapene dine, utvikle og skape ny politikk og banke andre ungdomspartier i debatter? Da er Talentakademiet noe for deg!


Talentakademiet er Unge Venstres øverste skoleringsnivå. Den avholdes én gang årlig, hvor 3-4 heldige personer får mulighet til å delta. Skoleringen foregår på Stortinget, hvor du får arbeide tett på både stortingsrepresentanter og rådgivere.


TA'17 arrangeres fra 11.-16. juni. Søndag 11. juni skal være en forberedelsesdag i Oslo, mens 12.-16. skal foregå på Stortinget.


Dersom du ønsker å delta må du svare på de tre spørsmålene som følger under. For å søke må du ha gjennomført Nasjonalakademiet 2014, 2015, 2016 eller 2017, eller tilsvarende skoleringsnivå fra 2013 eller tidligere. Frist er søndag 7. mai kl. 23.59. Send svar til grunde@venstre.no.


Spørsmål 1: Hvem er du?Forklar kort hvem du er. Inkluder navn, alder, eventuelle nåværende og tidligere verv i Venstre og Unge Venstre, samt litt om hvorfor du passer som deltaker på TA'17.


Spørsmål 2: Liberal eller sosialliberal?Hvilken merkelapp mener du passer best på Venstre? Skriv maks 300 ord.


Spørsmål 3: Hvem skal Venstre samarbeide med etter valget?Se for deg at du skal svare for dette i media. Skriv maks 300 ord.