Uttalelse: Likestill idrettene

Uttalelse vedtatt på Oslo Unge Venstres ekstraordinære årsmøte 09.april:


Likestill idrettene


Elever som driver med tradisjonell sport som ski, fotball og volleyball har i dag gode muligheter til å ta ferdighetene sine til et nytt nivå på dedikerte idrettslinjer og toppgymnas. Det er viktig at alle elever får mulighet til å dyrke og utvikle sine egne ferdigheter, og derfor bør e-sport nå innlemmes i den videregående skolen på samme måte.


Ved Garnes skole i Hordaland kan elevene nå velge e-sport som programfag. Oslos elever bør ha de samme mulighetene, og Oslo Unge Venstre ønsker derfor det samme tilbudet på én eller flere videregående skoler i Oslo.


Det viktigste med slike tilbud er at enkeltindivider får mulighet til å utvikle

ferdighetene sine og oppleve mestring. Likevel er det viktig å anerkjenne at for å få verdensledende sportsstjerner innenfor e-sport, må toppidrettsgymnas også tilby opplæring i e-sport. På linjene for tradisjonelle sporter gjennomgår man opplæring i treningslære, hvordan trene mest effektivt og balansere livet, i tillegg til opplæring i selve idretten. De førstnevnte er ferdigheter som også e-sportsutøvere drar fordel av å lære.


Det er flott at ungdom som driver tradisjonell idrett får muligheten til å utvikle disse ferdighetene, men dagens ordning diskriminerer de som driver med nyere sportsformer. Derfor er det på tide å likestille idrettene.


Oslo Unge Venstre vil:

-Tilby e-sport som valgfag på én eller flere videregående skoler i Oslo.

-Etablere en nasjonal toppidrettslinje for e-sport.