Uttalelse: Personlig tro er ikke statens oppgave – gi mindre statlig støtte på sikt

Uttalelse vedtatt på det ekstraordinære årsmøtet 09.april:


Personlig tro er ikke statens oppgave – gi mindre statlig støtte på sikt


Det er svært bra at flere religioner med tiden har blitt anerkjent som legitime. At det ikke lenger bare er den kristne tro som får støtte fra staten, men at også andre tros- og livssynssamfunn med årene har mottatt offentlig støtte, er verdimessig viktige steg i riktig retning. Vi har imidlertid kommet til et punkt hvor vi opererer med rundt 750 trossamfunn i Norge. Ikke bare medfører dette manglende kontroll over de forskjellige trossamfunnene, men det medfører også at skattebetalere ser seg nødt til å finansiere forskjellige religioner de ikke ville finansiert ellers. Det skal ikke måtte være opp til ikke-religiøse å støtte et religiøst samfunn de ikke har noen tilhørighet til.


Det kan også virke som det er flere sprekker ved statsstøtten som tildeles alle disse trossamfunnene. Aftenposten-kommentator Ingunn Økland skrev i mars om hvor enkelt det var å opprette et trossamfunn i Norge som kan kreve offentlig pengestøtte.


Det er et problem at man mangler påvirkningskraft og et helhetlig innsyn i religiøse institusjoner. Det er et liberalt prinsipp at trossamfunn skal kunne operere med minst mulig statlig innblanding, men Oslo Unge Venstre mener at det også bør innebære at staten ikke ser seg nødt til å finansiere dem. For å ivareta religiøse bygninger og arrangementer bør finansieringen heller bli gitt statlig på kulturelt grunnlag. Det vil likestille trossamfunn og gjøre at de mindre får finansiering.


Oslo Unge Venstre vil:

• Likestille trossamfunnene og andre frivillige organisasjoner. Trossamfunnene må også være medlemsfinansiert med en eventuell pengeforsterkningsordning fra staten.

• Kreve mer innsyn i økonomien til trossamfunn for å forhindre korrupsjon og økonomisk kriminalitet.

• Kreve medlemsregistrering ved standard skjema med underskrift, der det tydelig fremgår for departementet og medlemmet at det meldes inn, samt hvordan medlemmet enkelt kan melde seg ut igjen.