Uttalelse: Tillat alkoholservering på idrettsarrangementer!

Uttalelse vedtatt på Oslo Unge Venstres ekstraordinære årsmøte 09. april:


Tillat alkoholservering på idrettsarrangementer!


I dag er det ikke mulig å nyte alkohol på idrettsarrangementer i Norge som tilskuer. Det er det kun de som sitter på VIP-tribunen som får mulighet til.


Oslo Unge Venstre synes at det er urimelig at det kun er de som betaler mest som har muligheten til å nyte alkohol på idrettsarrangementer. Det skal ikke være noe forskjell på Kong Salomon og Jørgen Hattemaker. Vi ønsker at alle supportere og tilskuere på idrettsarrangementer likestilles. For mange føles det grunnleggende urettferdig at det serves alkohol i lange baner på VIP-tribunen mens de selv ikke vises tilliten verdig fordi de ikke betaler nok for billettene.


Alkoholsalg er noe mange supportere og tilskuere ønsker som et ekstratilbud. Vålerenga Fotball har ytret ønske flere ganger om tillatelse til å selge alkohol på sin nye stadion. Vålerenga ser på dette som en mulig inntektskilde samtidig som det er med på å utvide tilbudet de kan tilby sine supportere og tilskuere.


I dag er eneste mulighet for supportere å drikke, er før de går inn på stadionområdet. Dette fører til at mange drikker, innimellom for mye, på vei til stadion uten noen form for skjenkekontroll. Oslo Unge Venstre mener at kontrollert salg av alkohol inne på stadion er en bedre løsning enn ukontrollert salg utenfor stadion.


I Stavanger har hockeyklubben Stavanger Oilers har fått lov til å servere alkohol. På Stavanger Oilers’ DNB Arena foregår dette på lukkede områder. De har gode erfaringer, hvor tappene kun er åpne før og etter kampen samt i pausene. Stavanger Oilers har greid både å ha tilbud om alkohol i arenaen og ha familievennlige arrangementer.


Idrettsarrangementer skal være trygge for alle, særlig barn. Det ikke ønskelig med rølp på idrettsarrangement. Derfor er det viktig at det er stramme rutiner på arrangøren sin side hvor det tas hensyn til at idrettsarrangementer både kan være et sted man kan nyte alkohol og som er familievennlige.


Oslo Unge Venstre vil:

  • At idrettsarrangementer får mulighet til å selge alkohol under 22%.

  • At alkoholsalget skal følge de regler som kommunen har vedtatt.

  • At alkohol kun skal kunne serveres og nytes på lukkede områder.