Uttalelse: Usosial nattakst

Uttalelse vedtatt på styremøte for Hordaland Unge Venstre torsdag 19. mars.


Hver eneste uke må mange unge ta valget om de skal gå hjem eller betale nattakst for bussen. De tilgjengelige økonomiske midlene en besitter som ungdom/ung voksen, er ofte begrenset. Et resultat av det er at de færreste ungdommer tar seg råd til å ta taxi hjem. Det naturlige alternativet blir da å ta bussen.


Desverre har det seg slik at buss har blitt dyrere. Et månedskort koster mellom 350-450 kr., avhengig av alder eller om du er student. For mange er månedskort i bristepunktet for hva en personøkonomi kan tåle. Det hjelper ikke at nattaksten kommer som et tillegg.


Når det gjennom Skyss koster 80 kroner å ta bussen hjem, vil det i de aller fleste tilfeller være et dyrere alternativ enn å ta taxi med et par venner. Valget blir derfor, for en betydelig gruppe unge og lett utsatte, å gå hjem. Det vil ofte være snakk lange avstander der man på nattestid er i en risikosone. Humanitære organisasjoner kritiserer måten man i Norge håndterer og forebygger overfall. Norge bør vurdere tiltak som i fremtiden kan forebygge overfall. Hordaland Unge Venstre mener inkludering av nattakst i månedskortet vil være et godt tiltak for å sikre en tryggere vei hjem.


Erfaring fra både Oslo og Rogaland viser at avvikling av nattaksten gjør det mer attraktivt for borgerne å benytte seg av kollektivtransport. Vi mener kombinasjonen av en tryggere vei hjem og økt bruk av kollektivbasert transport vil gå hånd i hånd med den grønne fremtiden Vestlandet går i møte.


Hordaland Unge Venstre vil:

Inkludere nattakst i månedskort