Våpenhvile i Gaza – NÅ!

Oppdatert: 4. okt. 2018

Uttalelse vedtatt av Landsstyret 28.08.14 - utgått


8. juni beordret Israels statsminister Benjamin Netanyahu det israelske militæret til å starte en bakkeoffensiv på Gazastripen etter en rekke rakettangrep fra Hamas. Hendelsen er kun den siste i en konflikt som har pågått i snart 100 år, og har allerede kostet over 600 mennesker livet som følger av de blodige kampene i og rundt Gaza. UNICEF opplyser at rundt 120 av de døde er barn, og at dødstallene øker hver dag.


Med 1,7 millioner innbyggere på Gazastripen, blir flere generasjoner direkte påvirket av krigføringen, og mange har behov for umiddelbar hjelp både fysisk og psykisk. Skoler, sykehus og andre offentlige bygninger er ofte mål for rakettangrepene, noe som koster mange uskyldige liv. Presset på områdets infrastruktur er kritisk, og til nå bor det over 100 000 mennesker i FNs tilfluktslokaler. Norges utenriksdepartement er kun en av mange instanser som nå fraråder reiser til Gaza, samtidig som den internasjonale Røde Kors komiteen trekker ut sine team med hjelpearbeidere på grunn av at situasjonen har blitt for farlig.


FNs menneskerettsråd (UNHRC) vedtok nylig en uttalelse om å opprettholde internasjonal rett i Gaza. Med 29 stemmer for, valgte 17 land, der i blant flere av de store EU-landene som Frankrike, Tyskland og Storbritannia å stemme avholdende, mens USA stemte imot. Unge Venstre ser på det som bekymringsverdig at det internasjonale samfunnet ikke ser behovet for diplomatisk press, og det ikke læres av erfaringer som Oslo-avtalen hvor mangelen på en sterk nøytral tredjepart ble gjeldende for at prosessen ikke ble en suksess. En konflikt som stikker så dypt løses ikke med mindre partene villig setter seg ned ved samme bord.

Unge Venstre:

  • Fordømmer overgrepene gjort fra begge parter i konflikten og krever umiddelbar våpenhvile.

  • Krever at sivilbefolkningens sikkerhet må bli prioritert, og frivillig helsepersonell ikke skal bli hindret fra å hjelpe de skadede.

  • Stiller seg kritisk til andre lands tilnærming til konflikten.

  • Ønsker at Stortinget skal vedta en fraråding mot å kjøpe varer produsert på okkupert område