Valg av nye utvalg i Unge Venstre

På landsmøtet 2015 ble det vedtatt å sette ned utvalg på landsstyremøtet 11.-13. desember.


Det skal settes ned et kunnskapspolitisk utvalg og et klima- og miljøutvalg. Hvert utvalg består av leder og tre medlemmer.


Å sitte i et utvalg i Unge Venstre er lærerikt og spennende, og man får være med på å utvikle Unge Venstres politikk i en viktig periode. Utvalgene møtes med jevne mellomrom, leverer uttalelser til landsstyremøtene og får muligheten til å delta på spennende konferanser og skoleringer.


Send en mail med litt informasjon om deg selv og hvorfor du vil sitte i utvalg til valgkomiteen på valgkomiteen.nuv@gmail.com.


Frist for melde sin interesse er 29. november.