Valgkomitéen innstilling til styret i Oslo Unge Venstre

Valgkomitéen innstilling

Lørdag 20. oktober er det årsmøte i Oslo Unge Venstre, hvor det skal velges nytt fylkesstyre. Her kommer valgkomiteens innstilling til nytt styre. Valgkomitéen har hatt intervjuer i uke 40 og 41, og har intervjuet mange dyktige og kvalifiserte kandidater. Valgkomitéen kommer til presentere innstillingen på årsmøtet.

Valgkomiteen har bestått av Louise Bårdsen, Sverre Skre og Malin Elisabeth Bjerknes Sviland. Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig. Det er organisasjonen selv som velger styret på årsmøtet den 20. oktober.


Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Oslo Unge Venstre:

Leder: Simon Seland (gjenvalg)

Første nestleder: Andreas Freja (ny i dette verv)

Andre nestleder: Amanda Haugnes Rygg (ny i dette verv)

Styremedlem: Katja Busuttil (ny i dette verv)

Styremedlem: Einar Dåsnes (ny i dette verv)

Styremedlem: Hannah S. F. Lein-Mathisen (ny i dette verv)

Styremedlem: Magnus Bangum (gjenvalg)

Styremedlem: Ingvild Nese (ny i dette verv)

1. vara: Christian Tycho Castberg (ny i dette verv)

2. vara: Sivert Arntzen (ny i dette verv)

3. vara: Ida Borell (ny i dette verv)

4. vara: Gard Møller-Johansen (ny i dette verv)

5. vara: Anders Brørvik (ny i dette verv)


Hvis du har noen spørsmål om innstillingen, ta kontakt med valgkomitéens leder Louise Bårdsen på mail: louise.bardsen@venstre.no eller på mobil: 45256293