Valgkomitéen sin innstilling

Valgkomiteen til Viken Unge Venstre har avsluttet sitt arbeid 14. januar 2020 og innstiller på et nytt fylkesstyre ledet av Hedda Wølner Kristiansen fra Lillestrøm.
Innstillingen er en anbefaling til organisasjonen i forkant av fylkesårsmøtet, og det er fylkesårsmøtet 17. januar som tar beslutningen om hvem som faktisk velges. Redegjørelsen gjøres derfor i sin helhet på fylkesårsmøtet. Dersom du ønsker å stille mot en av de innstilte kandidatene er det ryddig å varsle vedkommende i god tid.


Valgkomitéen innstiller på:

  • Hedda Wølner (Lillestrøm) - fylkesleder

  • Erika Melhus (Lier) - nestleder

  • Hanna Linnéa Lindtvedt (Kongsberg) - styremedlem

  • Torbjørn Solhaug (Fredrikstad) - styremedlem

  • Patrick Løkken (Hemsedal) - 1. vara

  • Sondre Støckert (Drammen) - 2. vara

  • Athina Thoresen (Rælingen) - 3. vara

Komitéen har bestått av Amelia Aune (leder), Vegard Gamme Svello og Idun Gulla Dyrnes.