Valgkomiteens innstillingUnge Venstre sin valgkomite har nå vedtatt sin innstilling til sentrale verv i organisasjonen. Valgkomiteen har i år bestått av Andreas Freyja Askautrud, Synnøve van Dijke Bjertnes, Liv Aarberg, Peter Nordrum Riseng og leder Elin Engerbakk. Komiteen har det siste året arbeidet med å finne gode kandidater til nasjonale verv. Valgkomiteen har hatt intervjuer i mars, juni, på sommerleir, i august og i september.


Til sammen har det vært over 50 kandidater og over 80 intervjuer. I tillegg til egenskaper, politisk erfaring og visjoner har komiteen lagt vekt på samspill i de ulike styrene og utvalgene. Valgkomiteen har også vektlagt evne til inkludering og disponibel tid. Unge Venstre er heldig som har så mange dyktige kandidater som har stilt. Utvelgelsen har ikke vært lett.


Innstillingen fra valgkomiteen er en anbefaling til organisasjonen, men det er landsmøtet i oktober som til slutt velger hvem som skal lede organisasjonen det neste året. Komiteen presiserer at det er mulig å stille mot innstillingen, og det er da høflig å gi beskjed direkte til den du ønsker å benke i god tid før valget. Ved spørsmål om valgkomiteens prosess, kan du ta kontakt med leder Elin Engerbakk på telefon: 47259248.

Om ledertrioen

Sondre Hansmark Persen innstilles til gjenvalg som leder av Unge Venstre. Han har nå gjennomført sitt første år som leder av Unge Venstre, og har synliggjort organisasjonen på en god og tydelig måte. Han fremstår som meget dyktig, og er ikke redd for å ta kontroversielle debatter. Han er også flink til å oppmuntre til debatt både internt og eksternt. Organisasjonen har gitt tilbakemeldinger på at Sondre er en trygg leder. Han er opptatt av at alle skal trives og føle seg trygge i Unge Venstre, og har ledet sentralstyret på en god måte.


Konstanse Løfors innstilles som første nestleder. Konstanse er tidligere fylkesleder i Sør-Trøndelag Unge Venstre, og har det siste året vært direktevalgt til landsstyret som leder av Kunnskapspolitisk utvalg. Hun har jobbet med flere valgkamper i både by og distrikt, og har lang erfaring med organisasjonen. Konstanse fremstår som meget sterk både politisk og organisatorisk. Hun har også bred respekt i organisasjonen, er en inkluderende person og sprer mye glede. Valgkomiteen oppfatter Konstanse som et arbeidsjern som vil bidra godt i Arbeidsutvalget. Konstanse er fra Trondheim og studerer rettsvitenskap i Oslo.


Lars Brandsås innstilles som andre nestleder. Lars har det siste året vært sentralstyremedlem. Han har vært medlem av Unge Venstres klima- og miljøpolitiske utvalg, og har politisk og organisatorisk erfaring fra lokale styreverv i Unge Venstre og Venstre. Lars har vist seg spesielt god på rekruttering og på samhold i organisasjonen. Valgkomiteen har inntrykk av at Lars er en gledesspreder, som er opptatt av å inkludere nye medlemmer. Han brenner for liberale verdier og selvfølgelig EU. Lars har utmerket seg som en person som alltid sier ja og stiller opp. Han vil være en viktig ressurs for sentralstyret og organisasjonen. Lars er fra Inderøy, og har nå flyttet til Trondheim for å studere Europastudier.


Sentralstyret

Leder Sondre Hansmark Persen, 23 år, Hordaland - gjenvalg 1. nestleder Konstanse Løfors, 20 år, Oslo - ny i dette verv

2. nestleder Lars Brandsås, 20 år, Trøndelag - ny i dette verv

Internasjonal leder: Louise Bårdsen, 19 år, Oslo - gjenvalg

Malin Elisabeth Bjerknes Sviland, 20 år, Rogaland - gjenvalg

Agnes Hoshovde Bernes, 23 år, Hordaland - ny i dette verv Gard Løken Frøvoll, 24 år, Hedmark - ny i dette verv

Ane Breivik, 20 år, Akershus - ny i dette verv

Amelia Aune, 22 år, Østfold - ny i dette verv

1. vara Ole Kristian Sandvik, 22 år, Oslo - ny i dette verv

2. vara Celina Christoffersen, 20 år, Hedmark - ny i dette verv


Direktevalgte til landsstyret

Leder av kunnskapspolitisk utvalg:

Amanda Rygg, 24, Hedmark - ny i dette verv

Leder av klima- og miljøpolitisk utvalg:

Katinka Ekmann, 18 år, Trøndelag - ny i dette verv


Amalie Ringdal Birkhol, 21 år, Møre og Romsdal - ny i dette verv Alexander Ski Aasberg, 21 år, Østfold - ny i dette verv

Gard Aasmund Skulstad Johanson, 21 år, Hordaland - ny i dette verv John-Egil Magga, 22 år, Troms - ny i dette verv

1. vara August Simonsen, 21 år, Hordaland - ny i dette verv

2. vara Maud Sørum Vestnes, 21 år, Vestfold - ny i dette verv


Internasjonalt utvalg Jon Åge Giske Andersen, 22 år, Møre og Romsdal - gjenvalg Idun Gulla Dyrnes, 19 år, Østfold - ny i dette verv

Hans Oskar Ødegård Hagen, 21 år, Trøndelag - ny i dette verv Petter Sæterøy, 18 år, Akershus - ny i dette verv

Susanna Bredenbekk, 20 år, Rogaland - ny i dette verv

Knut Camillo Tornes, 23 år, Hordaland - ny i dette verv


Kunnskapspolitisk utvalg Jan Helge Brask Pedersen, 21 år, Troms - ny i dette verv

Bjørn Værnes Fiske, 21 år, Trøndelag - ny i dette verv

Emmy Bråthen, 15 år, Østfold - ny i dette verv


Klima- og miljøutvalget Even Haug, 19 år, Agder - gjenvalg

Marika Andrea Jensen, 17 år, Troms - ny i dette verv Dina Bovim, 16 år, Sogn og Fjordane - ny i dette verv


Kontrollkomite Andreas Myrseth Kolstad, 22 år, Hordaland - ny i dette verv

Øydis Lebiko, 25 år, Oslo - ny i dette verv

Siri Hofstad Ruud, 24 år, Hedmark - ny i dette verv


Begrunnelse for øvrige innstillinger

Louise Bårdsen innstilles til gjenvalg som internasjonal leder. Louise har vist som leder at hun har et stort engasjement for utvalget og dets arbeid. Gjennom året har hun vært med på å arrangere flere vel gjennomførte internasjonale arrangementer. Hun har sikret solid deltagelse og synlighet i våre paraplyorganisasjoner, og et godt samarbeid med søsterorganisasjonene våre.


Sentralstyremedlemmer

Malin Elisabeth Bjerknes Sviland innstilles til gjenvalg som sentralstyremedlem. Malin har sittet ett år i sentralstyret. Gjennom året har hun fulgt opp utvalgene, gjennomført medlemsundersøkelen og arrangert Unge Venstres kvinneakademi, med god deltagelse fra organisasjonen. Malin er sterk i oljepolitikk, rus og dyrevelferd og har bidratt godt til arbeidet i sentralstyret.


Agnes Hoshovde Bernes innstilles som sentralstyremedlem. Agnes har gjort en solid jobb som fylkesleder i Hordaland. Hun er et enormt politisk talent, og har en enestående organisatorisk kompetanse som organisasjonen vil dra svært god nytte av i perioden framover. Hun er ungdomskandidat for Vestlandet Venstre, og politisk brenner for dyrevelferd og språkpolitikk, da spesielt nynorsk.

Gard Løken Frøvoll innstilles som sentralstyremedlem. Gard er ungdomskandidat for nye Innlandet Venstre, og jobber til vanlig som Politikk- og medieansvarlig i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Gard har særlig gjort seg bemerket med sine egenskaper knyttet til medieprofilering, og vil være en viktig bidragsyter til å sørge for enda større grad av oppmerksomhet rundt, og profilering av, organisasjonen utad.


Ane Breivik innstilles som sentralstyremedlem. Ane er fra Bærum, men studerer rettsvitenskap ved UiB. Hun har mye kompetanse om grafisk arbeid og profilering i sosiale medier, i tillegg til at hun er sterk politisk i alt fra internasjonale relasjoner til BPA. Hun har erfaring fra fylkesstyret i Akershus UV, og sitter i dag som direktevalgt i Europeisk Ungdom.


Amelia Aune innstilles som sentralstyremedlem. Amelia er tidligere nestleder i Østfold Unge Venstre, og er i inneværende periode fast representant i Østfold Venstres fylkestingsgruppe. Med en enestående erfaring fra lokalpolitikken, har hun mye å bidra med i valgkampen neste år og vil være til god hjelp for ungdomskandidater rundt omkring i landet. Valgkomiteen ser også at hun vil være en viktig ressurs i arbeidet opp mot Venstre.


Ole Kristian Sandvik innstilles som første vara til sentralstyret. Ole Kristian har vært en kritisk røst i landsstyret, og vil være en bidragsyter til et mangfold i meningene på sentralstyremøtene. Han har stor arbeidskapasitet, og innehar også verdifull teknisk kompetanse. Ole Kristian har god erfaring som nestleder i Oslo Unge Venstre. Han har god erfaring med organisering og gjennomføring av valgkamp, og vil være en viktig ressurs inn mot neste års valg.

Celina Christoffersen innstilles som andre vara til sentralstyret. Celina er fylkesleder i Hedmark, og har gjort en solid jobb med å engasjere fylkeslaget. Hun har nylig flyttet til Oslo og studerer foto. Hun har stor arbeidskapasitet og er en ja-person som tar på seg de oppgavene som trengs. Celina brenner spesielt for asyl- og innvandringspolitikk og psykisk helse, og er ikke redd for å si hva hun mener.


Direktevalgte til landsstyret

Amanda Haugnes Rygg innstilles som leder av kunnskapspolitisk utvalg. Amanda er aktiv i Liberale Studenter i Oslo, og har en god innsikt i studentpolitikk. Hun har en solid arbeidsevne, og vil med sitt sterke organisatoriske talent bidra til godt arbeid i utvalget i kommende periode. Amanda brenner også for inkludering og at alle skal trives i Unge Venstre.


Katinka Ekmann innstilles til leder av klima- og miljøutvalget. Med bakgrunn fra gård, ønsker Katinka å se på hvordan man kan kutte klimautslippet i landbrukssektoren. Hun ønsker også å kjempe for dyrs rettigheter. Katinka har vært en viktig drivkraft i Nord-Trøndelag Unge Venstre, og har vært leder av Steinkjer Unge Venstre. Dette er god erfaring hun vil kunne ta med seg inn i utvalget.


Amalie Ringdal Birkhol innstilles som direktevalgt til landsstyret. Amalie er en dyktig lokalpolitiker og sitter i kommunestyret på Stranda. Det siste året har hun sittet i Internasjonalt Utvalg, og gjort en solid jobb som Kaukasus-ansvarlig. Amalie er sterk på politiske temaer som olje, klima, EU og verdipolitiske spørsmål som aktiv dødshjelp, eggdonasjon og surrogati.


Alexander Ski Aasberg innstilles som direktevalgt til landsstyret. Alexander fra Råde har lang fartstid i Unge Venstre. Som tidligere fylkesleder i Østfold har han vært aktiv i debatter i landsstyret, og har mye engasjement og et unikt perspektiv å bringe videre som direktevalgt. Han brenner særlig for sosialpolitikk og utdanningspolitikk. Alexander er fleksibel og tar enhver utfordring på strak arm.


Gard Aasmund Skulstad Johanson innstilles som direktevalgt til landsstyret. Gard er kunnskapsrik og engasjert, og vil kunne bidra godt i landsstyret. Han studerer medisin og ønsker blant annet å videreutvikle Unge Venstres helsepolitikk. Han er en viktig bidragsyter også i Bergen og Hordaland Unge Venstre.


John-Egil Magga innstilles som direktevalgt til landsstyret. John Egil studerer statsvitenskap, og har erfaring fra blant annet Norske Samers Riksforbund, Solidaritetsungdommen, og har med 7 år i Unge Venstre hatt flere verv lokalt. Han brenner for skole, innvandring, miljø og minoritetsrettigheter.


August Simonsen innstilles som første vara til landsstyret. August er leder i Bergen Unge Venstre, og er ungdomskandidat ved neste valg. Det siste året han gjort en solid jobb i klimapolitisk utvalg. Han har fått stor oppmerksomhet i blant annet Bergens Tidende for sin kamp mot monarkiet, og som en forkjemper for liberale rettigheter.


Maud Vestnes innstilles som andre vara til landsstyret. Maud har vært medlem av Unge Venstre i ca. 10 år, og har vært engasjert lokalt i Vestfold Unge Venstre blant annet som styremedlem. Mauds hjertesaker er psykisk helse, skole og ruspolitikk. Valgkomiteen har inntrykk av at Maud er en person som er flink til å bygge opp andre. Hun er også god på inkludering av nye medlemmer.


Internasjonalt utvalg:

Jon Åge Giske Andersen innstilles til Internasjonalt Utvalg. Jon Åge har sittet et år i utvalget som arrangementsansvarlig, og har blant annet vært ansvarlig for NATO-akademiet som ble gjennomført med god deltakelse. Jon Åge er et arbeidsjern med god gjennomføringsevne, som vil fortsette å bidra til gode resultater i utvalget.


Idun Gulla Dyrvik innstilles som medlem av Internasjonalt Utvalg. Som grunnlegger og leder av et lokallag i Amnesty, har Idun vist lidenskap for internasjonal politikk. Hun har en erfaring med kampanjer og organisering som Internasjonalt Utvalg vil ha god nytte av. Valgkomiteen har inntrykk av at Idun er sterk både politisk og organisatorisk.


Hans Oskar Ødegård Hagen innstilles som medlem av Internasjonalt Utvalg.

Hans har mye internasjonal erfaring og har vist engasjement for Unge Venstres internasjonale aktiviteter. Han vil kunne komme med nye ideer om internasjonal politikk, og vil bidra med nye perspektiver og være en god bidragsyter til økt debatt og diskusjon i organisasjonen.


Petter Sæterøy innstilles som medlem av Internasjonalt Utvalg. Petter har et brennende engasjement for internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av landegrensene. Videre vil han med sin enorme arbeidskapasitet og erfaringer fra Akershus Unge Venstre være en ressurs knyttet til det organisatoriske arbeidet i utvalget.


Susanna Bredenbekk innstilles som medlem av Internasjonalt Utvalg. Hun har et bredt internasjonalt engasjement. Hun er leder av Stor-Stavanger Unge Venstre og aktiv i Rogaland Europeisk Ungdom. Hun vil med sine unike perspektiver og gode mellommenneskelige ferdigheter bidra til både ny politikkutforming og god relasjonsbygging internasjonalt i kommende periode.


Knut Camillo Tornes innstilles som medlem av Internasjonalt Utvalg. Han har et varierende spekter av politiske interesser og er meget kunnskapsrik. Han har vært medlem av Unge Venstre i seks år. Hans nysgjerrighet og interesse for internasjonal politikk sett i sammenheng med hans utdannelse i historie vil kunne bidra godt i Internasjonalt utvalg.


Kunnskapspolitisk utvalg: Jan Helge Pedersen innstilles som medlem av Kunnskapspolitisk utvalg. Jan Helge har lenge vært engasjert i utdanningspolitikk. Han har selv erfaring fra yrkesfag og har grafisk erfaring som vil kunne være relevant for utvalget. Til daglig studerer han rettsvitenskap ved UiT.


Bjørn Fiske innstilles som medlem av Kunnskapspolitisk utvalg. Bjørn har erfaring fra både yrkesfag og høyere utdanning. Han er sterk organisatorisk og har et ønske om å engasjere hele organisasjonen i kunnskapspolitikk. Han har også vært aktiv i Sør-Trøndelag i flere år og vært en viktig bidragsyter der.


Emmy Bråthen innstilles som medlem av Kunnskapspolitisk utvalg. Emmy er aktiv i Elevorganisasjonen og har erfaring som elevrådsleder. Hun er opptatt av utdanning av lærere og ønsker å jobbe for et større fokus på ungdomsskolen. Hun viser også et stort engasjement for skolehelsetjenesten.


Klima- og miljøutvalget:

Even Haug innstilles som medlem av Klima- og miljøutvalget. Even har fylkesledererfaring i både Unge Venstre og Natur og Ungdom, og stiller til gjenvalg i klima- og miljøutvalget. Han har jobbet godt i utvalget siste periode, og vil bidra med nødvendig kontinuitet i utvalget også det neste året.


Marika Andrea Jensen innstilles som medlem av Klima- og miljøutvalget. Marika brenner for de store miljøsakene, da særlig kjøttproduksjon. Med sans for både det estetiske og det faglige, og et brennende engasjement for god grammatikk, er hun klar for de utfordringene som venter i klima- og miljøutvalget.


Dina Bovim innstilles som medlem av Klima- og miljøutvalget. Dina har erfaring som styremedlem i Sogn og Fjordane Unge Venstre, og meldte seg inn grunnet hennes engasjement for klima og miljø. Dina engasjerer seg for å utarbeide miljøtiltak spesielt for distriktene og for at det miljøvennlige alternativet alltid skal være det beste.


Kontrollkomite:

Valgkomiteen har valgt å ikke innstille på en leder til kontrollkomiteen, og ønsker at kontrollkomiteen konstituerer dette selv.


Andreas Myrseth Kolstad har vært nestleder i Hordaland Unge Venstre i snart fire år. Han studerer rettsvitenskap, noe som kan gi han erfaringer og kunnskap han kan bruke i komiteen. Valgkomiteen mener det er en verdi at han ikke har hatt nasjonale verv tidligere, fordi han kan bidra med andre perspektiver på arbeidet.


Øydis Lebiko har lang erfaring fra organisasjonen, både med fylkeslag og nasjonale verv. Hun har tidligere blant annet vært nestleder og sentralstyremedlem i Unge Venstre. Hun har en konstruktiv og kritisk røst som valgkomiteen mener kommer godt med i arbeidet som kontrollkomite.


Siri Hofstad Ruud har sittet et år som leder av kontrollkomiteen. Hun har mye erfaring fra organisasjonen både nasjonalt og lokalt. Valgkomiteen mener at hun har ledet kontrollkomiteen på en bra måte og ønsker at hun tar med seg det gode arbeidet inn i neste års kontrollkomite.