Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling

Årets valgkomité har bestått av Martin Frøyland (leder), Even Aronsen, Malin Andrea Eriksen Briggs, Naomi Ghebiregzabher og Vilde Marie Ystmark. Gjennom flere samtaler og intervjuer på vårparten, sommerleir utover høsten har komitéen snakket med mange i organisasjonen og fått et godt inntrykk av hva organisasjonen har behov for. Det har vært rundt 50 kandidater til sentrale verv. Unge Venstre er heldige som har så mange dyktige folk, men det har dermed vært langt fra lett for valgkomiteen å velge. I innstillingen har valgkomiteen lagt vekt på egenskaper, politisk erfaring og visjon. I tillegg har komiteen sett på hvordan ulike personer kan utfylle hverandre for å få en god sammensetning i de ulike styrene og utvalgene.


Valgkomiteens innstilling er en anbefaling til organisasjonen, men det er landsmøtet i november som til slutt velger hvem som skal besitte de ulike vervene. Det er mulig å stille i mot innstillingen, med det er da kutyme for å gi direkte beskjed til den man ønsker å benke i god tid før valget. Dersom det er noen spørsmål om valgkomiteens prosess og arbeid kan valgkomiteens leder, Martin Frøyland kontaktes på tlf.: 905 98 403 eller e-post: nuv.valgkomite@gmail.com.


Valgkomiteens innstilling er enstemmig.


Om ledertrioen

Sondre Hansmark innstilles til gjenvalg som leder av Unge Venstre. Han har nå vært leder av Unge Venstre i to år, og har etter valgkomiteens syn profilert og synliggjort organisasjonen på en god og tydelig måte. Sondre er en meget dyktig politiker, som ikke er redd for å ta vanskelige diskusjoner der det trengs. Etter valgkomiteens syn har han vokst i vervet for hvert år som har gått, og fremstår nå som en rutinert ungdomspolitiker å regne. Organisasjonen har også gitt valgkomiteen tydelige tilbakemeldinger om at Sondre er ønsket med videre som leder for kommende periode. Sondre er opptatt av at Unge Venstre skal være en tydelig stemme i det offentlige ordskiftet, og at alle medlemmer skal trives og føle seg trygge i Unge Venstre.


Ane Breivik innstilles til 1. nestleder. Ane har lang fartstid i organisasjonen, og har det siste året sittet som sentralstyremedlem. Her har hun blant annet hatt ansvaret for kampanje og å lede retorisk utvalg. I perioden før dette var hun medlem av internasjonalt utvalg. Hun var valgkampsekretær for Bergen Venstre i lokalvalgkampen i 2019, og har fått mye ros for sitt arbeid her, både av et stort antall personer i Unge Venstre og Venstre. Ane har blitt trukket frem av mange som et enormt arbeidsjern som stiller opp hvor enn det skulle trengs. Styrken hennes ligger både i det organisatoriske og retoriske. Ane er fra Bærum, studerer rettsvitenskap i Bergen og er for tiden nestleder i Bergen Venstre.


Lars Brandsås innstilles til gjenvalg som 2. nestleder. Lars har vært nestleder i ett år og har tidligere vært sentralstyremedlem samt innehatt en rekke andre verv i organisasjonen. Han har med dette opparbeidet seg bred organisatorisk og politisk erfaring. Han er god på å spre glede, ta kontakt med nye medlemmer og å reise rundt til lokallag. Lars er etter valgkomiteens syn en viktig bidragsyter på organisasjonsbygging og rekruttering som Unge Venstre vil kunne nyte godt av også i neste periode. Lars brenner for liberale verdier og europeisk samarbeid. For tiden studerer han Europastudier i Trondheim og jobber hos NHO i Europatimen.


Idun Gulla Dyrnes innstilles til internasjonal leder. Idun har i inneværende periode vært medlem av internasjonalt utvalg og imponert valgkomiteen med den jobben hun har gjort der, blant annet som Kaukasus-ansvarlig. Hun har en bredde i sin kunnskap om internasjonal politikk og har flere gode tanker om hvordan man kan utvikle internasjonalt utvalg og Unge Venstres internasjonale politikk videre. Inntrykket valgkomiteen sitter igjen med er at Idun er en sterk kandidat, både politisk og organisatorisk, som kan lede internasjonalt utvalg videre på en god måte.


Sentralstyret

Leder: Sondre Hansmark, 24 år, Vestland - gjenvalg

1. nestleder: Ane Breivik, 21 år, Vestland - ny i dette verv

2. nestleder: Lars Brandsås, 21 år, Trøndelag - gjenvalg

Internasjonal leder: Idun Gulla Dyrnes, 20 år, Viken - ny i dette verv

Sentralstyremedlem: Agnes Hoshovde Bernes, 24 år, Vestland - gjenvalg

Sentralstyremedlem: Amelia Aune, 23 år, Viken - gjenvalg

Sentralstyremedlem: Ole Kristian Sandvik, 23 år, Oslo - gjenvalg

Sentralstyremedlem: Benedicte Bjørnås, 18 år, Troms og Finnmark - ny

Sentralstyremedlem: Timo Nikolaisen, 20 år, Viken - ny

1. vara til sentralstyret: August Simonsen, 22 år, Vestland - gjenvalg

2. vara til sentralstyret: Johan Malvik, 20 år, Viken - ny


Landsstyret

Leder av kunnskapspolitisk utvalg: Viljar Sæbbe, 21 år, Trøndelag - ny

Leder av klima- og miljøutvalget: Marika Jenssen, 18 år, Troms og Finnmark - ny i dette verv

Direktevalgt: Emilie-Linnéa Leandra Bronder, 22 år, Nordland - ny

Direktevalgt: Marcus André Holst-Pedersen, 21 år, Viken - ny

Direktevalgt: Maud Sørum Vestnes, 23 år, Viken - ny i dette verv

Direktevalgt: Synne Hansmark, 21 år, Vestland - ny

1. vara til direktevalgt: Einar Dåsnes, 17 år, Oslo - ny

2. vara til direktevalgt: Alexander Johnsen, 17 år, Vestfold og Telemark - ny


Internasjonalt utvalg

Emilie Tingstad 20 år, Trøndelag - ny

Margit Martinsen, 17 år, Innlandet - ny

Ole Martini, 20 år, Vestland - ny

Sivert Arntzen, 19 år, Oslo - ny


Klima- og miljøutvalget

Hanna S. F. Lein-Mathisen, 17 år, Oslo - ny

Hanna Linnéa Lindtvedt 16 år, Vestfold og Telemark - ny

Trym Braathen, 16 år, Agder - ny


Kunnskapspolitisk utvalg

Ida Borell, 17 år, Oslo - ny

Omar Yagci, 15 år, Innlandet - ny

Robert Haug, 19 år, Trøndelag - gjenvalg


Kontrollkomitéen

Valgkomiteen har valgt å ikke innstille på en leder til kontrollkomiteen, og ønsker at kontrollkomiteen konstituerer dette selv.


Andreas Myrseth Kolstad, 23 år, Vestland - gjenvalg

Bjarte E. Horpestad, 21 år, Rogaland - ny

Gard S. Johansson, 22 år, Vestland - ny