Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen til Viken Unge Venstre har avsluttet sitt arbeid 13. januar 2020 og innstiller på et nytt fylkesstyre ledet av Petter Sæterøy (19) fra Skedsmokorset.Innstillingen er en anbefaling til organisasjonen i forkant av fylkesårsmøtet, og det er fylkesårsmøtet 27. januar i Sandvika som tar beslutningen om hvem som faktisk velges. Redegjørelsen gjøres derfor i sin helhet på fylkesårsmøtet. Dersom du ønsker å stille mot en av de innstilte kandidatene er det ryddig å varsle vedkommende i god tid.


Valgkomiteen innstiller på:

  • Petter Sæterøy (Lillestrøm) - fylkesleder

  • Hedda Wølner (Lillestrøm) - nestleder

  • Ulrik Dager Sneve (Bærum) - økonomiansvarlig

  • Erika Melhus (Lier) - styremedlem

  • Patrick Løkken (Hemsedal) - 1. vara til fylkesstyret

  • Ida Hein (Moss) - 2. vara til fylkesstyretKomiteen har bestått av Timo Nikolaisen (leder) og Katja Busuttil. Innstillingen er enstemmig. Henvendelser om innstillingen kan tas på tlf til 47 29 89 24.