Valgkomiteens innstilling

Om valgkomiteens innstilling

Unge Venstres valgkomité har i år bestått av Malin Elisabeth Bjerknes Sviland, Håvard Urkedal, Petter Sæterøy, Eirin Sørå og Ragnhild Tryti Forsberg (leder). Gjennom samtaler med medlemmer og tillitsvalgte over nesten et halvt år, har valgkomiteen dannet seg et godt bilde av organisasjonens styrker, utfordringer, behov og ønsker. Covid-19 har i år hindret organisasjonen i å avholde sommerleir og andre nasjonale møtearenaer. Derfor har årets valgkomité hatt en annen arbeidsform enn tidligere år, der alle samtaler har foregått digitalt og over lengre tid. Det har likevel vært tydelig at Covid-19 ikke har hatt nevneverdig effekt på engasjementet i organisasjonen. Med over 50 kandidater involvert i prosessen, og med rundt 90 intervjuer i tillegg til skriftlige innspill, har det vært en vanskelig jobb å velge ut de best egnede kandidatene. Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteens innstilling er en slags anbefaling til delegatene i landsmøtet på hvem som bør velges, men det er landsmøtet som til syvende og sist avgjør hvem som blir valgt. Valgkomiteen ønsker å oppfordre alle til å behandle hverandre med respekt og omtanke, og minner om at det er ønskelig at man gir kandidaten beskjed før landsmøtet dersom man ønsker å stille mot en innstilt kandidat. Spørsmål om valgkomiteens prosess og arbeid kan rettes til valgkomiteens leder Ragnhild Forsberg på tlf. 481 07 659.


Om ledertrioen

Sondre Hansmark innstilles til gjenvalg som leder av Unge Venstre. Han har ledet organisasjonen siden 2017, og har vært en tydelig profil for Unge Venstre. Sondre er en svært dyktig politiker som har sørget for å sette Unge Venstres politiske hovedsaker på kartet i norsk politikk. Etter tre år i ledervervet er Sondre en erfaren ungdomspartileder som ser organisasjonens styrker og svakheter og utviser kløkt i håndteringen av forskjellige utfordringer. Dessuten er Sondre en populær leder med gode skussmål fra alle deler av organisasjonen.

Ane Breivik innstilles til gjenvalg som 1. nestleder i Unge Venstre. Hun har lang fartstid i organisasjonen, og har som nestleder blant annet ledet programkomitéen og vært en synlig politiker for Unge Venstre. Ane har blitt trukket frem av mange som et stort politisk talent, og har vist politisk bredde gjennom sine medieopptredener og skriftlige publikasjoner. Samtidig har hun vist at hun har en uovertruffen arbeidskapasitet, og har vært en tilgjengelig nestleder for organisasjonen. For tiden studerer Ane rettsvitenskap i Bergen, og er dessuten leder av Bergen Venstre.


Benedicte Bjørnås innstilles som 2. nestleder i Unge Venstre. Benedicte har i denne perioden sittet som sentralstyremedlem, og har tidligere vært fylkesleder i Troms og Finnmark, sittet i verveteamet og vært ansatt som valgkampsekretær for Tromsø Venstre. Valgkomiteen er imponert over hennes organisatoriske pondus og engasjement for fylkes- og lokallagene i organisasjonen. Mange har trukket fram Benedicte som en trygg og tillitsvekkende person, i tillegg til at hun er et politisk og retorisk talent. Til daglig

studerer Benedicte russisk på Universitetet i Oslo.Sentralstyret

Leder: Sondre Hansmark, 25 år, Oslo - gjenvalg

1. nestleder: Ane Breivik, 22 år, Vestland - gjenvalg

2. nestleder: Benedicte Bjørnås, 19 år, Troms og Finnmark - ny i dette verv

Internasjonal leder: Idun Gulla Dyrnes, 21 år, Viken - gjenvalg


Sentralstyremedlemmer:

August Simonsen, 23 år, Vestland - gjenvalg

Timo Nikolaisen, 21 år, Viken - gjenvalg

Maud Vestnes, 24 år, Viken - ny i dette verv

Ole Martini, 21 år, Vestland - ny i dette verv

Marcus André Holst-Pedersen, 22 år, Viken - ny i dette verv


1. vara til sentralstyret: Per Roppestad Christensen, 21 år, Rogaland - ny i dette verv

2. vara til sentralstyret: Pauline Vik Vestly, 20 år, Rogaland - ny i dette verv

Landsstyret

Leder av kunnskapspolitisk utvalg: Emma Teigland, 20 år, Oslo - ny i dette verv

Leder av klima- og miljøutvalget: Ingebjørg Bjørlo, 20 år, Vestland - ny i dette verv


Direktevalgt til landsstyret:

Einar Dåsnes, 19 år, Oslo - gjenvalg

Nancy H. Ødegård-Småbrekke, 20 år, Vestfold og Telemark - ny i dette verv

Erika Melhus 18 år, Viken - ny i dette verv

Bendik Haave 18 år, Rogaland - ny i dette verv

1. vara til landsstyret: Gard Møller-Johansen 16 år, Oslo - ny i dette verv

2. vara til landsstyret: Rodas Tadese 20 år, Vestfold og Telemark - ny i dette verv


Internasjonalt utvalg

Leder: Idun Gulla Dyrnes, 21 år, Viken - gjenvalg


Medlemmer:

Sivert Arntzen, 20 år, Nordland - gjenvalg

Katja Busuttil, 22 år, Oslo - ny i dette verv

Benedikte Møller-Stray, 19 år, Oslo - ny i dette verv

Nathaniel Sande, 19 år, Møre og Romsdal - ny i dette verv

Kunnskapspolitisk utvalg

Leder: Emma Teigland, 20 år, Oslo - ny i dette verv


Medlemmer:

Ida Borell, 18 år, Oslo - gjenvalg

Hans Jacob Thomsen, 20 år, Oslo - ny i dette verv

Linn Le-Ning Kristoffersen, 17 år, Oslo - ny i dette verv

Klima- og miljøutvalget

Leder: Ingebjørg Bjørlo, 20 år, Vestland - ny i dette verv


Medlemmer:

Ida Hein, 18 år, Viken - ny i dette verv

Erik Justus Grünert, 19 år, Vestland - ny i dette verv

Ingrid Andresen, 20 år, Trøndelag - ny i dette verv

Kontrollkomiteen

Leder: Gard Aasmund Skulstad Johanson, 23 år, Vestland - gjenvalg


Medlemmer:

Oda Scheel, 21 år, Viken - ny i dette verv

Louise Bårdsen, 22 år, Oslo - ny i dette verv