Venstre må gjøre regjeringen mer liberal

Vedtatt av Unge Venstres 79. landsmøte, 28. oktober 2018


Foto: Liv Aarberg

Venstres inntreden i regjeringen har vært et gode for Norge. Vi fører en rausere asylpolitikk og en mer ambisiøs klimapolitikk, samtidig som vi har fått gjennomslag for å forby pelsdyroppdrett, gjennomføre en rusreform, og å fortsette den storstilte satsningen på skolen.


Likevel har det ikke til nå gitt noe positivt utslag på meningsmålingene - snarere tvert i mot. Venstre sliter med å ta æren for det som går bra, men også med å forklare velgerne at ting hadde gått raskere i riktig retning dersom Venstre hadde hatt enda større innflytelse og makt. Unge Venstre mener det er viktig at Venstre er flinke på å kommunisere at vi vil mer enn i dag. Bedre er alltid mulig.


Venstre skal være et liberalt og radikalt parti som skaper frihet og muligheter for alle og tar vare på fremtidige generasjoner. Derfor er det viktig å prioritere arbeidet med å løse klimakrisen, å sørge for at Norge skal være en trygg havn for folk på flukt fra krig og nød, å fremme det internasjonale samarbeidet, og å sørge for å ta vare på folk som sliter.


Unge Venstre vil at Venstre skal:

 • kutte i oljesubsidiene, og spesielt leterefusjonsordningen. Det er feil at staten skal sponse mer oljeleting i en tid hvor vi trenger mindre.

 • ta vare på sårbare dyrearter. Det biologiske mangfoldet må tillegges større verdi enn det gjør i dag. Derfor bør også ulvesonen utvides og bestandsmålene for de store rovdyrartene likeså.

 • finne fram pisken i klimapolitikken. Det må innføres en flat CO2-avgift, som også omfatter landbruket, som skal økes hvert år inntil Norge når sine utslippsmål.

 • til enhver tid ta i mot det antallet kvoteflyktninger FNs høykommisær for flyktninger ber Norge om.

 • gjøre livet tryggere for barn på flukt. Midlertidig opphold for barn må avskaffes, sårbarhetskriteriene bør gjeninnføres og barnevernet skal ta hånd om alle under 18 år.

 • sørge for at Norge deltar i EUs frivillige fordeling av asylsøkere og flyktninger.

 • arbeide for legalisering og regulering av alle rusmidler. Rusreformen tar ruspolitikken mange skritt i riktig retning, men vi har fortsatt et stykke igjen å gå.

 • gå imot innføringen av digitalt grenseforsvar og fjerne domstolenes mulighet til å blokkere sider som deler opphavsrettsbeskyttet materiale.

 • starte opptrappingen til en studiestøtte som festes til 1,5 G.

 • kutte i offentlige utgifter, herunder sykelønnsordningen og kontantstøtten.

 • jobbe for å binde Norge tettere opp mot EU, og at Norge skal gjennomføre rådgivende avstemming om norsk medlemskap i EU.

 • fjerne arbeidsgiveravgift på lærlinger, og øke lærlingtilskuddet.

 • styrke rådgivertjenesten og utv-faget på ungdomsskolen.