Venstres politiske regnskap for 2014-2015 - Mye god Unge Venstre-politikk


I dag la Venstre frem sitt politiske regnskap for stortingssesjonen 2014-2015. Mye av det Venstre lovet under valget i 2013 har allerede blitt gjennomført. Unge Venstre er storfornøyd med at Venstre har fått gjennomslag i Stortinget for så mange viktige politiske saker som har bidratt til å bevege Norge i en mer liberal retning.

Ingrid Keenan, 1. nestleder i Unge Venstre, som denne siste uken har jobbet på Stortinget med å skrive det politiske regnskapet, mener at regnskapet viser «hvor utrolig hardt Venstres stortingsgruppe jobber for å skape et mer grønt og liberalt Norge.» Videre anbefaler Ingrid alle å bla litt i blekka: «Her er det mye politikk som Unge Venstre har vært pådrivere for. Se for eksempel forslaget om en mer human rusomsorg. Med dagens dynamikk på Stortinget tror jeg vi kommer til å se mange bedringer på viktige områder for Unge Venstre.»

På klima- og miljøfronten har Venstre presset regjeringen til å ta viktige og riktige steg mot det grønne skiftet. Dette inkluderer satsing på miljøvennlig samferdsel, grønt skatteskifte, uttrekk av kullselskaper fra Statens Pensjonsfond utland, og 40% reduksjon i norske klimagassutslipp innen 2040 gjennom å knytte Norge til EUs klimarammeverk. Videre har Venstre sørget for en bedre sosial profil og viktige løft for næringsliv og kunnskap i norsk politikk. Eksempler inkluderer gratis kjernetid i barnehagen, kompetansekrav for lærere, flere studentboliger, et mer liberalt regelverk for lengeværende asylbarn, og krafttak for flyktninger fra Syria.

Selv om Venstre allerede har fått gjennomslag for mye god liberal politikk skal Unge Venstre fortsette med å presse Venstre til å få regjeringen og Stortinget til å vedta enda mer ambisiøs politikk som vil gjøre Norge enda mer grønn, fri, og fremtidsrettet.

Les mer om hva Venstre har fått gjennomslag for i 2014-2015 og hvorfor du bør stemme Venstre ved lokalvalget til høsten:


http://www.venstre.no/artikkel/2015/06/23/politisk-regnskap-2014-2015/