Vil du bli en del av Unge Venstres nasjonale valgkamputvalg?

Har du en valgkampstrateg i deg? Vil du bidra til å løfte Unge Venstres valgkamp frem mot 2021? Da bør du søke deg til Unge Venstres nasjonale valgkamputvalg.

Utvalget vil bestå av ledertrio og ansatte, samt inntil fem plasser man kan søke seg inn på. Valgkamputvalget vil arbeide frem mot begynnelsen av mai i 2021, og arbeidsoppgaver vil være strategibygging, koordinering og arrangering av nasjonale arrangement, SoMe-arbeid og annet arbeid utvalget gir seg selv eller blir gitt av valgkampansvarlig i Unge Venstre. Omfang av møtevirksomhet vil variere, men man kan påberegne fire digitale møter i måneden. Geografi vil med andre ord ikke være avgjørende for søkere.


I søknadsprosessen vil vi legge vekt på politisk strategi, erfaring fra organisasjonsarbeid, samarbeidsevne og kreativitet. For å søke må du ha betalt kontingent til Unge Venstre i 2020.


Søknad sendes til benedicte@ungevenstre.no innen torsdag 31. desember og merkes

"Valgkamputvalg".


Søknaden bør inneholde svar på følgende spørsmål:

1. Hvordan bør Unge Venstre profilere seg politisk frem mot den korte valgkampen?

2. Dersom du skulle arrangert et nasjonalt digitalt arrangement for å skolere organisasjonen frem mot valgkamp, hva ville du gjort?

3. Hvilken erfaring har du innen valgkamp, kampanjearbeid eller øvrig politisk arbeid?