Vil du bli Unge Venstres valgkampsekretær?

Vi går inn i et spennende valgår, og Unge Venstre søker derfor en valgkampsekretær i prosjektstilling fra 1. februar til rundt valgdagen den 13. september. Stillingsprosent vil avtales etter ansettelse, men vil være rundt 30 prosent fra 1. februar, med opptrapping til 100 prosent i løpet av sommermånedene. I juli måned kan det måtte påregnes en lav stillingsprosent, dette etter avtale og behov. Stillingsprosenten vil uansett være 100 prosent i august.

Valgkampsekretæren vil være en del av Unge Venstres sekretariat, og vil i samarbeid med sentralstyret ha ansvaret for gjennomføringen av Unge Venstres valgkamp. Under valgkampen vil valgkampsekretæren fungere som koordinator for valgkamparbeidet til Unge Venstre, hvor skolevalgkampen blir en sentral del. Før valgkampen vil sentrale oppgaver være bestilling og distribusjon av materiell, men også planlegging av debatter og hjelp med opplæring av kandidater og debattanter. Valgkampsekretæren vil i tillegg til å jobbe tett med Unge Venstres medlemmer, også samarbeide med Venstres ansatte og tillitsvalgte.


Det er en forutsetning at valgkampsekretæren har stor arbeidskapasitet og en fleksibel hverdag. Kunnskap om Unge Venstres politikk og organisasjon er en fordel, men ikke et krav. Arbeidssted vil primært være Unge Venstres kontorer i Møllergata 16, men arbeidssted kan variere ut i fra hvor valgkampen utspiller seg. Arbeidstid avtales med sekretariatet.


Vi kan tilby et ungt og spennende arbeidsmiljø i en viktig valgkamp. Stillingen lønnes etter statens lønnstrinn 19. Kvelds- og helgearbeid må påregnes.


For spørsmål kan generalsekretær i Unge Venstre, Solveig Hillestad, kontaktes på telefon 46548516, eller e-post solveig@ungevenstre.no. Søknader sendes til denne e-postadressen merket "Valgkampsekretær”.


Søknadsfrist er 15. januar 2021.