Vil du jobbe på Stortinget i sommer?


Foto: Silje R. Kampesæter, aktivioslo.no

Er du et av Unge Venstres kommunikasjonstalenter? Kunne du tenke deg å lære mer om hvordan Venstre jobber frem mot valgkampen? Fra sommeren 2019 starter Unge Venstre og Venstre opp en lønnet praktikantordning i Venstres stortingsgruppe!


Praktikantene blir knyttet til Venstres kommunikasjonsteam. Arbeidsoppgaver og opplæring vil i hovedsak være knyttet til stortingsgruppens kommunikasjonsarbeid med hensyn til presse, sosiale medier, nett, mindre utredninger og samarbeid med Venstre lokalt. Praktikantene vil også dekke noen førstelinjetjenester.


Søkerne må ha god formuleringsevne, solid kjennskap til Venstres politikk og organisasjon og helst medlemskap i Unge Venstre.


Venstre søker totalt fire praktikanter, fordelt over to perioder à tre uker. Perioden kan diskuteres med hensyn til egne behov. Lønn tilbys etter avtale.


Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til stilling@venstre.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær, tlf. 950 70 041.


Søknadsfrist 1. april.