Vil du sitte i kunnskapspolitisk utvalg i Unge Venstre?

Kunnskapsutvalgets oppgaver er å fremme og utvikle Unge Venstres politikk innenfor barnehage, grunnskole, videregående, høyere utdanning og forskning. Å være aktivt medlem av et utvalg er en god mulighet til å få arbeide konkret med politikk!


Det skal velges et nytt medlem til kunnskapsutvalget, for perioden 2015-2016.  Innstillingen blir gjort av sentralstyret som valgkomité, men den endelige beslutningen blir tatt av landsstyret, på landsstyremøtet 22. oktober.


Utvalget skal bestå av fem medlemmer og en leder, men dessverre har et av utvalgsmedlemmene sett seg nødt til å trekke seg, og man må derfor supplere utvalget med et nytt medlem.


Det er et ønske om at man har mulighet til å reise å holde skoleringer. Det er ikke et krav om relevant erfaring


Hvis du ønsker å stille til medlem send en søknad med navn, fylkeslag, alder, om du har mulighet til reising og en kort beskrivelse av deg selv og hvorfor du ønsker å stille til utvalget til sunniva.eide@venstre.no


Søknadsfrist: Torsdag 15. oktober.


Har du noen spørsmål eller vil vite mer? Ta kontakt på sunniva.eide@venstre.no