Vil du sitte i styret i Oslo Unge Venstre?

Oslo Unge Venstre avholder årsmøte 7. desember, og i den anledningen skal det blant annet velges et nytt styre.


Styret planlegger og arrangerer medlemsmøter, skolebesøk og utvikler ny politikk, for å nevne noe. Du får være med å lede Unge Venstres største og viktigste fylkeslag gjennom valgkampen.


Valgkomiteen skal innstille på leder, to nestledere, fem styremedlemmer og fem varaer.


-Å sitte i styret i Oslo Unge Venstre gir gode erfaringer, variert arbeid og er utrolig gøy.  Det er veldig lav terskel for å ta kontakt med oss, og jeg håper at nye som gamle medlemmer stiller til verv, sier Gjermund Clausen-Bekkelien, leder for valgkomiteen.

Lurer du på hva de ulike vervene går ut på eller ønsker å stille? Ta kontakt med valgkomiteens leder, Gjermund Clausen-Bekkelien, på mail (gjermund.cb@gmail.com) eller send en melding (47486293). Frist for å melde interesse er 16.november.