Vil du sitte i styret i Oslo Unge Venstre?

Oppdatert: 7. okt. 2018

Oslo Unge Venstre avholder årsmøte 20. oktober, og i den anledning skal det blant annet velges nytt styre.


Styret planlegger og arrangerer medlemsmøter, skolebesøk og utvikler ny politikk for OUV. Ved å sitte i styret i Oslo Unge Venstre får du være med på å lede Unge Venstres største og viktigste fylkeslag.


Valgkomitéen skal innstille på leder, to nestledere, fem styremedlemmer og inntil fem varaer.


Høres dette ut som noe for deg? Fyll ut dette skjemaet, så tar vi kontakt med deg!


Har du noen spørsmål, eller lurer på hva de ulike vervene går ut på? Ta kontakt med valgkomitéens leder Louise Bårdsen på mail (louise.bardsen@venstre.no) eller send en melding (452 56 293). Ta også gjerne kontakt med oss dersom du har generelle innspill til valgkomitéen eller synes det er noe vi burde vite om.


Valgkomitéen foretar intervjuer uke 40 og 41, og innstillingen legges frem én uke før årsmøtet, lørdag 13. oktober.


Valgkomitéen består av:

Louise Bårdsen

Sverre Skre

Malin Elisabeth Bjerknes Sviland