Vil du sitte i styret i Oslo Unge Venstre?

Oslo Unge Venstre avholder årsmøte 10. oktober, og i den anledning skal det blant annet velges nytt styre.

Styret planlegger og arrangerer medlemsmøter, skolebesøk og utvikler ny politikk for OUV. Ved å sitte i styret i Oslo Unge Venstre får du være med på å lede Unge Venstres største og viktigste fylkeslag!

Valgkomitéen skal innstille på leder, to nestledere, fem styremedlemmer og inntil fem varaer, for en periode på ett år.

Høres dette ut som noe for deg? Fyll ut dette skjemaet, så tar vi kontakt med deg! Du kan også nominere andre du mener valgkomiteen bør prate med.

Frist for å melde interesse er søndag 20. september!

Valgkomitéen består av Simon Seland, Benedicte Bjørnås og Aleksander Engevik.

Har du noen spørsmål, eller lurer på hva de ulike vervene går ut på? Ta kontakt med Simon Seland på mail (simon.seland@venstre.no) eller send en melding på Facebook.

Valgkomiteen foretar intervjuer uke 39, og innstillingen legges frem senest 1. oktober.