Krigen mot narkotika har feilet

260 overdosedødsfall hvert år

Lenge har norsk ruspolitikk handlet om å straffe rusbrukere.

Samtidig viser forskning at denne typen ruspolitikk skader mer enn den hjelper.

Det er nemlig ingenting som tyder på at rusbruket i samfunnet går ned med forbudspolitikken Norge fører. 

 

Krigen mot narkotika er en kamp mot mennesker, ikke mot rusmidler.

Nå er det på tide med en ny og kunnskapsbasert ruspolitikk.

Norge er europamester i overdosedødsfall

Dagens strafferegime tar liv. Hvert eneste år dør i gjennomsnitt 260 nordmenn av overdoser. Det betyr at vi har flest overdosedødsfall i Europa, både målt i antall innbyggere og antall. Og det er 260 for mange. Hvert dødsfall er en enorm tragedie. Både for familiene og pårørende, men også for samfunnet vårt.

 

Å straffe for narkotikabruk er ikke å ta  vare på mennesker som sliter. Tvert imot, så er det gjerne vanskeligere å be om hjelp og støtte når man risikerer straff og bøter.

Vi er nødt til å behandle rusavhengighet for hva det er - en sykdom, ikke en forbrytelse.

 

Derfor skal vi hjelpe - ikke straffe.

Rusreformen er Unge Venstres gjennomslag

Unge Venstre har i lang tid stått alene i kampen om en ny ruspolitikk. Mens andre partier har tviholdt på en feilslått straffepolitikk, har vi tatt til orde for å strekke ut en hånd til menneskene bak overdosestatistikken. Nå skjer det. Venstre har fått gjennom en historisk rusreform.

Rusreformutvalgets rapport er tydelig: avkriminalisering er riktig vei å gå

Rusreformen kan bli den viktigste sosialpolitiske reformen i Norge på lang tid. Alt som kreves er at vi ikke legger kunnskapen vi har fått i skuffen, men heller lar den utgjøre ruspolitikkens nye grunnstein.

Utredningen til Rusreformutvalget er 416 sider lang. Den tar utgangspunkt i erfaringer fra andre land og forskning fra anerkjente fagmiljøer.

Konklusjonen deres er klar:

 

“Straffeforfølgning av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk har bidratt til stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting og kan ha stått i veien for å møte den enkelte bruker med hensiktsmessig og tilpassede tilbud og oppfølging.”

NOU 2019: 26 Rusreform - fra straff til hjelp

48043449278_2363e38b51_k.jpg
Enig med Unge Venstre?

Nå har vi prøvd straff lenge nok. Det har ikke fungert. Rusreformen skal behandle rusavhengighet som en sykdom, ikke en forbrytelse. 

Er du enig? Støtt oss, og bli medlem i dag.

Nå er det opp til Stortinget. Skal vi straffe eller hjelpe?