Støtt rusreformen 

Hvert år er det over 260 mennesker som dør av overdoser i Norge. Vi trenger en rusreform som hjelper mennesker som har rusproblemer. Dagens ruspolitikk er mislykket og har store kostnader for de menneskene som sliter aller mest. Stadig flere partier sår tvil om rusreformen, men Venstre og Unge Venstre står opp for en ruspolitikk som redder liv og tar vare på folk. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10