Sakspapirer

Siden vi <3 skog, kommer vi ikke til å printe ut sakspapirer. Vi anbefaler å ha dem elektronisk, men om du likevel vil ha skriftlige sakspapirer må du ta ansvar for det selv. :)

Her ligger dokumentene som ligger til grunn for endringsforslagene.

LM1 - Åpning og konstituering

LM2 - Saksliste

LM3 - Program

LM4 - Protokoll

LM5 - Leders tale og generell politisk debatt

LM6 - Årsmelding

LM7 - Kontrollkomitéens rapport

LM8 - Politisk plattform

LM 9 - Politiske uttalelser

LM10 - Valg

LM11 - Vedtekter

LM12 - Organisatorisk plattform

LM13 - Kontigent

LM14 - Eventuelt