Nyheter med emneknagg ‘flyktninger’

2
Tors innlegg til Oslo Venstres årsmøte 2016

Kjære årsmøte, 2015 var et spennende år for Oslo Unge Venstre, vi har flere medlemmer enn noen gang før, vi er større, sterkere, flere og vi vant skolevalget...

Les mer!

2
Julekalender dag 19 – Asylbarn

I en verden med krigsherjede land, politisk forfølgelse av mennesker og fattigdom er det flere som søker asyl til Norge. Av mange av de som ikke har fått...

Les mer!

2
Julekalender dag 3 – Integrering og bosetting av flyktninger

De siste månedene har Norge sammen med resten av Europa, opplevd en enorm tilstrømming av flyktninger. Det krever at vi tar vår del av ansvaret, at vi tar...

Les mer!

2
En langsiktig plan for krisen i Syria

Vedtatt på Unge Venstres 76. Landsmøte 24.10.15 Verden står i dag ovenfor en ekstraordinær flyktningsituasjon. Ifølge de nyeste tallene fra FNs høykommissær for flyktninger har 11,6 millioner mennesker...

Les mer!

2
Tors tale til Venstres Landsmøte

Vyrde landsmøte, Menneskene som ikke får oppmerksomhet er ofte de som fortjener mest oppmerksomhet. Menneskene som ofte forsvinner i store maktkamper, er dem det virkelig bør kjempes for....

Les mer!

2
En felles europeisk humanitær redningsaksjon i Middelhavet

Uttalelse vedtatt av Landsstyret 15.03.15: I dag setter flere hundre tusen mennesker sitt eget liv på spill for å kryss Europas grenser. Konflikten i Syria har i følge...

Les mer!

2
Klimaflyktninger er også flyktninger

Uttalelse vedtatt av Unge Venstres 75.ordinære landsmøte 2014 i Larvik: Klimaflyktninger er ikke som andre flyktninger. I følge FNs flyktningkonvensjon defineres en flyktning som en person som «har flyktet...

Les mer!

2
Politisk uttalelse: Krever nasjonal flyktningdugnad

Syrias befolkning og dens naboland lider som følger av borgerkrigen i Syria. Hittil er 2,6 millioner syrere på flukt. Unge Venstre mener Norge bør ta en større del...

Les mer!