Nyheter med emneknagg ‘miljø’

2
Annas innlegg til Venstres landsmøte

Kjære landsmøte Det eneste jeg tenker mer på enn når neste sesong av SKAM kommer, er 24. konsesjonsrunde. For norsk oljepolitikk kan ende opp med å bli ganske...

Les mer!

2
Julekalender dag 4 – Stopp masseutryddelsen av arter

Hvert tiende minutt forsvinner en art fra jorda – og forskere snakker om at vi er inne i en masseutryddelsesperiode. Unge Venstre vil ta vare på det biologiske...

Les mer!

2
Oppdatering fra siste forhandlingsmøte før Paris, ADP2.11

I desember møtes verdens land i Paris for å forhandle frem en internasjonal klimaavtale. Å få en ny avtale er sentralt for å fortsette den storstilte omstillingen av...

Les mer!

2
La COP21 bli et historisk vendepunkt!

Vedtatt på Unge Venstres 76. Landsmøte 24.10.15 Liberalismen bygger på at alle skal ha rett til å leve så fritt som mulig, så lenge en persons handlinger ikke...

Les mer!

2
Takk for at du kjører el-bil!

70 % av klimagassutslippene i Akershus kommer fra transport. I tillegg er det store utfordringer med luft- og støyforurensing, spesielt langs E18. Derfor takker vi alle som kjører...

Les mer!

2
La regnskogene stå

Hvert år avskoges det regnskog tilsvarende halve Norges areal eller areal på størrelse med en fotballbane annenhvert sekund. Avskogingen medfører store klimagassutslipp, utryddelse av arter og ødeleggelse av...

Les mer!

2
Ikke kødd med Førdefjorden

Uttalelse vedtatt på sentralstyret 25.04.15: Regjeringen gikk nylig inn for å åpne for sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden, til tross for stor motstand både fra miljøorganisasjoner verden over,...

Les mer!

2
Ja til fremmedgjøring av svartlistede arter

Verdens biologiske mangfold er truet. I stor grad er det menneskelig påvirkning som er årsaken til dette, blant annet arealendringer og klimaendringer. I en globalisert verden er fremmede...

Les mer!

2
Klimaflyktninger er også flyktninger

Uttalelse vedtatt av Unge Venstres 75.ordinære landsmøte 2014 i Larvik: Klimaflyktninger er ikke som andre flyktninger. I følge FNs flyktningkonvensjon defineres en flyktning som en person som «har flyktet...

Les mer!

2
Uttalelse – Sett krav om miljøteknologi!

Frå 2017 vert det på ny gjort klart til anbod på ferjedrifta i Hordaland. I den samanheng ser Hordaland Unge Venstre det som viktig at ein får inn...

Les mer!