Klima- og miljøutvalget

Klima- og miljøutvalget har ansvaret for å videreutvikle Unge Venstres klima- og miljøpolitikk.

Lars Øye Brandsås


Nord-Trøndelag (18)
lars.brandsås@hotmail.com | +47 482 07 631

Eirik Lorentzen


Hordaland (25)
lorentzeneirik@gmail.com | 984 79 123

Leo Kornelius Thorbjørnsen


Østfold (17)
leokornelius@gmail.com | +47 902 80 099